Logo test 2

Coach, Konsult och Workshopledare

Det är alltid fördelaktigt om du och dina kollegor varit på en av mina föreläsningar eller utbildning. Alternativt börjar vi med att genomföra det på din arbetsplats innan jag börjar coacha eller agerar som workshopledare. (läs mer)

Ni kan anlita mig som:

Coach
 
Jag ger hjälp till självhjälp i avsikt att förstå den andra parten i kulturmötet så ni kan bygga upp en bemötandestrategi som genererar mervärde. Du får inga färdiga lösningar utan målet är att skapa medvetenhet och att bistå dig med att finna egna valmöjlig-heter och lösningar för att kunna se och nyttja din egen och andras potential. Det är du som hittar lösningen jag bara hjälper dig att tänka i nya tankemönster genom att bl.a ställa utma-nande frågor och dela med mig av min erfaren-het. Du väljer kulturdilemma, kulturkrock eller inriktar dig på någon inkluderingsproblematik från din mångkulturella arbetsplats. Det kan handla om att du vill hitta lösningar på direkta problem eller snarare söker riktlinjer eller strategier. Det viktiga är att du ställer upp syfte och mål med mentorskapet som ni sedan tillsammans arbetar för att uppnå.


Workshopledare  
Med min workshophandledning och mitt kulturella verktyg kommer ni närmre genomarbetade beslutsunderlag och förankrade beslut. Tillsammans skapar vi respektfulla, nyanserade och tillåtande diskussioner med högt i tak där jag stimulerar er att tänka om, tänka nytt, byta perspektiv samt utmana era värderingar och fördomar. När alla på en mångkulturell arbetsplats medverkar kommer alla att känna delaktighet, förståelse och ansvar för resultatet.

Mentor
Jag inspirerar, utmanar och utvecklar dig i din profession & person. Jag erbjuder dig min kompetens och erfarenhet till stöd och utveckling för att komma vidare med dina kulturdilemman, leda din mångkulturella arbetsplats eller att utforma en integrationsstrategi etc.

Konsult
där jag mer agerar som rådgivare, tar fram strategier och ger förslag på åtgärder etc. Tillsammans går vi igenom era behov varefter jag genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en plan etc. Självklart kan jag även agera operativt under en period om så önskas

Läs mer om alternativen Live eller Digitalt 


Min kompetens finns framförallt inom följande områden (följ gärna länkarna):