Logo test 2

Coachning i det Mångkulturella "kund"mötet

Jag coachar främst grupper och organisationer som i sitt arbete möter "kunder" från andra kulturer. Med kund menas här elever, patienter, bidragstagare, arbetslösa, brukare, kund etc. Syftet är att fördjupa ert lärande eller förbättra ert bemötande av kulturkrockar.

Min coachning är ett komplement för att bistå er med att  gå från en situation till en annan med ett uttalat mål som kommer förenkla ert uppdrag i framtiden. 

Handlingsplan
Ni väljer vad samtalet ska handla om och därefter utarbetar vi  tillsammans en handlingsplan.

Öka er kunskap och medvetenhet
Tydliga mål är betydelsefulla om man vill nå förändring. Jag hjälper er att sätta upp konkreta mål, ibland även delmål, och att hitta era bästa sätt att nå dessa mål. Det är både aktiv och ofta en krävande förändringsprocess där ni måste vara beredda på att utforska, utmana och ifrågasätta er själva, era värderingar och fördomar. Syftet är att utöka er medvetenhet för att ni i framtiden såväl ska kunna klara av att hantera en kulturellt betingad konflikt, undvika kulturkrockar och istället bygga vinstgivande kulturmöten. Ni äger era problem, valet av lösning och konsekvenserna av valet,  jag kommer inte med färdiga råd och lösningar utan stöttar er att själva finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Tänk på att det är en "Trial and Error" process där ni alltid har rätt att tänka om och tänka nytt.

Ni vet svaret
Ni är experterna som har svaren jag lyssnar och ställer adekvata, utmananande och ibland provocerande frågor. Frågeställningarna hjälper er att ta ut nya riktningar, få perspektivsyn och att kunna byta perspektiv i mötet med era mångkulturella kunder. Eftersom ni är specialisterna som tar fram och genomför förändringen är jag den som ger er feedback, stöttar och vägleder er i era kulturella dilemman. Tillsammans strävar vi efter att skapa motivation och hålla fokus på uppsatt mål. 

Se egna värderingar för att förstå andras 
Mitt mål är att rikta in mig på det som främjar, frigör, utvecklar och provocerar fram en förståelse för värderingar och hur de styr beteenden. Tillsammans arbetar vi med att bygga upp och utveckla färdigheter samt utforma och fullfölja en passande handlingsplan. Du får genom coachningen motivation och mening på vägen för att hjälpa dig nå dina mål.