Logo test 2

Det Kulturella Verktyget i Kulturmöten

För att förenkla arbetet med perspektivsyn har jag tagit fram ett verktyg, som jag kallar ”Kulturverktyget” (se bilden här bredvid). Det är till största delen baserat på olika forskningsmodeller med inslag av egna erfarenheter. Principen med verktyget är att varje enskilt möte har unika förutsättningar. Det finns ingen "quick fix" utan det är en process - en lärandeprocess som börjar med dig själv (oavsett din kulturella bakgrund), din förståelse för din kultur, dina värderingar, ditt arbetssätt, hur du är som vän, kollega och/eller som ledare. Verktyget hjälper dig att få insikt i hur olika kulturer och dess värderingar påverkar ditt och andras sätt att arbeta, kommunicera, leda, tänka och agera.

Det kulturella verktyget har fyra delar och börjar med att man ska

  • TOLKA det man ser i kulturmötet.
  • SE sina egna värderingar
  •  FÖRSTÅ den andra partens kulturella utgångspunkt (värderingar, normer och attityder).
  • BEMÖTA situationen med ovan analyser som utgångspunkt.