Logo test 2

Worshop med det Kulturella Verktyget

Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbetsplats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m. Ni börjar med att få kunskaper, nya perspektiv, tankemönster och verktyg via en av mina föreläsningar eller utbildningar. 

Målet och syftet med workshopen varierar med era behov som utgångspunkt. Det kan t.ex handla om att fördjupa era kunskaper, insikter och förståelsen kring de interkulturella verktygen ni fått via föreläsningen/utbildninge eller om att ha ett tydligt och konkret kulturellt dilemma kring vilket ni vill utveckla en handlingsplan eller strategi.

Det viktiga är att workshopen börjar med att ni sätter upp ett tydligt mål och syfte. Frågeställningarna som ni bör ställa er för att nå fram till målet och syftet är varför workshopen genomförs, vad den ska leda till samt hur resultatet ska användas.

Nästa steg är att utse deltagare som dels deltagit i utbildningen/föreläsningen och som tillsammans kan hantera och diskutera det aktuella ämnet. Ofta är det personer med olika roller som på ett eller annat sätt är kopplade till processen.Välj gärna deltagare så att ni får en bred representation och motsatsförhållanden, till exempel juniorer/ seniorer/ olika kulturella bakgrunder och så vidare.

Som workshopledare agerar jag oberoende och driver workshopen framåt på ett engagerat och strukturerat sätt. Jag ställer frågor för gruppen att hantera, sammanfattar respektive steg av workshopen samt coachar er genom att ställa besvärliga frågor, vara ifrågasättande och utmanande. Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbetsplats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m. Ni börjar med att få kunskaper, nya perspektiv, tankemönster och verktyg via en av mina föreläsningar eller utbildningar. 

För att kunna få något utbyte av en workshop behöver vi börja med en föreläsning om "Interkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska/Muslimska Kulturen". Under föreläsningen alternativt en längre utbildning går vi igenom olika kulturella dimensioner, perspektivbyten och hur man kan förändra sina tankemönster i mötet med olika kulturer. 

Basen i denna workshop är det kulturella verktyget samt min workshophandledning med uppgifter som utmanar dig, dina värderingar och fördomar.


Målgrupp
Alla som i något sammanhang har kontakt, arbetar eller samarbetar med andra kulturer. För att medverka i denna workshop är det en fördel om du varit på vår föreläsning "Mångkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen".

Länkar