Xena C ny

 Mentorskap & Coachning för Nyanlända och Expatriater


Att komma till Sverige från ett land utanför norden och då speciellt från något arabiskt, muslimskt land kan innebära stora eller små kulturkrockar. Vi i Sverige har en ganska annorlunda kultur jämfört med övriga världen.

För att ha en chans i det svenska samhället och på en svensk arbetsplats behöver alla inblandade parter få förståelse för varandras kultur. 

Jag både coachar, föreläser (läs mer), genomför workshops samt agerar som mentor för såväl nyanlända som för expatriater. Genomför man detta tillsammans med alla på arbetsplatsen så kan man utnyttja och effektivisera gruppdynamiken, vilket ger bäst resultat.

Paketförslag:
Upplägget i ett paket kan variera beroende på era behov men ett förslag skulle kunna börja med att: 

  • Medvetandegöra de medverkande via en kort utbildning, som inkluderar bl.a kulturbegreppet, kunna byta perspektiv, integrationens olika faser m.m.
  • Coacha och genomföra workshops i grupp för att utnyttja dynamiken samt deltagarnas perspektiv både på den egna och på de andra deltagarnas kultur. 
  • Avslutningsvis coachas deltagarna individuellt eller tillsammans med familjen till att själv komma fram till hur man ska agera för att byta tankemönster och effektivisera sin integration.

Bloggen om integration