Xena C ny

Integrations- och Förändringsstrategier

Ofta hör jag politiker säga att integration är att kunna ett språk och att ha ett arbete. Språket i kombination med ett arbete är ju alltid en bra början. Men räcker det? För tänk om någon kan förverkliga sig själv genom att kunna språket men bara vara t.ex hemmafru är det omöjligt att integrera sig då? Kan vi känna oss integrerade om vi inte är accepterade eller om vi inte har en känsla av samhörighet och som en del i en helhet? Löser ett arbete känslan av utanförskap?

Våra svenska värderingar styr väldigt mycket hur vi definierar integration. Integration handlar väldigt mycket om att bli  "sambo" med en annan kultur. Att vara sambo innebär att vi måste anstränga oss för att förstå varandra, kommunicera bättre och hitta lösningar som fungerar för oss bägge.

Först då man umgås med den andra kulturen och dess värderingar kan vi faktiskt bli integrerade och bli både och men också ibland varken eller. Det betyder att man faktiskt förstår både sina och den nya kulturens koder. Koderna lär man sig inte bara genom att kunna språket utan man måste umgås för att förstå det som sägs "mellan raderna".

Vi behöver verkligen börja tänka igenom vad integration egentligen innebär och vad det  skulle göra för skillnad för oss, vårt samhälle och för en mångkulturell arbetsplats. Först därefter kan vi börja ta fram en integrationsstrategi som utgår från att tillsammans blir vi bättre och mer effektiva. Vi får inte heller glömma att en viktig del i integrationsstrategin är att ha lika regler, villkor och krav för alla utan undantag.  


Arbetsmetod:

  • Proceduren börjar med att vi medvetandegör hur våra värderingar påverkar och styr oss för att medvetandegöra hur vi tänker.
  • Tillsammans går vi därefter igenom era behov, er målsättning och era tankar kring hur ni vill bygga er integration. Här kan det eventuellt behövas en del olika typer av analyser.
  • Jag fram exempel på hur andra har gjort där ni tar ut det bästa ur andras erfarenheter som sedan kan anpassas till er unika situation.
  • Antingen väljer ni att jag assisterar er som konsult där jag både planerar, analyserar och tar fram en strategi för just er eller så föredrar ni att jag coachar er så att ni själva kommer fram till hur ni vill göra.

 
Som konsult eller mentor kan jag hjälpa:

  • En kommun/region etc som vill ta fram en bättre integrationsstrategi
  • Ett politiskt parti som vill ta fram en integrationsstrategi i sitt politiska program
  • En mångkulturell arbetsplats att bättre utnyttja och effektivisera mångfalden
  • Svensk personal som ska arbeta och bo under en längre tid i utlandet
  • Invandrade svenskar som lever i utanförskap eller expatrioter som arbetar och bor i Sverige med eller utan sin familj.