Xena C ny

Kulturell Medvetenhet

Kulturell medvetenhet är förmågan att se utanför oss själva och vara medvetna om andras kulturella värderingar. Det kan vara svårt att inse att vi ser allt genom en ”kulturell lins” och jämför allt med vår egen kultur. Det normala och godtagbara för oss, kanske  är ovanligt eller oacceptabelt i en annan kultur. När vi reser, samarbetar, umgås eller är runt människor från en annan kultur måste vi vara medvetna om deras övertygelser och seder och kunna respektera dem.

Som konsult eller mentor arbetar jag inom fler områden med kulturell medvetenhet:
  1. Interkulturellt Ledarskap i en Mångkulturell Miljö: Ledare i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer där man snabbt måste kunna analysera och bearbeta information, känslor, attityder, motstridiga värderingar, dra slutsatser och göra inventioner samt planera åtgärder. På en mångkulturell arbetsplats blir verksamheten således mer oförutsägbar, komplex, motsägelsefull och svårare att kontrollera men rätt styrd når du enorma konkurrensfördelar. Som ledare är du tvungen att ompröva dina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar, rekrytera strategiskt och pröva nya lösningar. Ett kontinuerligt lärande i det interkulturella ledarskapet är förutsättningen för att undvika tids-, effektivitets- och omsättningsförlust. Jag hjälper dig att uppnå ett effektivare ledarskap i din mångkulturella miljö.
  2. Mångkulturell Kompetens för utlandsbaserad eller internationellt verksam personal (Expatriater)  Personal som flyttar själv eller med sin familj (expatriater) till utlandet eller från utlandet till Sverige möter många komplexa situationer i det nya hemlandet. Efter att ha arbetat på Ericsons kontor i Tunisien med att assistera expatriater från hela världen arbetade jag med de svårigheter de och deras familjer mötte i sin installering, integrering, barnuppfostran, skolmiljö, familjerelationerna etc. För att effektivisera utlandsbaserad personal eller utländsk personal i Sverige arbetar jag både med den anställde och dennes familj innan, under och efter det att de installerat sig i den nya ovana internationella hemmiljö (läs mer). Självklart kan även svensk personal som arbetar och gör affärer på den internationella arenan med Sverige som utgångspunkt behöva ökad kulturell medvetenhet för att lättare  "ro hem affären".
  3. Mentorskap för Nyanlända: Självklart är SFI och det svenska språket en förutsättning för att integrera sig i Sverige. Ofta är ett arbete också något som motiverar och stärker självkänslan i det nya landet. För att en individ ska känna samhörighet och utvecklas med och inte bredvid den svenska kulturen behöver vedebörande däremot en större förståelse för de nya kulturella koderna. Eftersom jag gjort bägge resorna dels till arabvärlden men även från den arabiska kulturen tillbaks till den svenska förstår jag hur komplex förändringen är. Vilket jag använder mig av i min coachning (läs mer).
  4. Integrationsstrategier: Arbetar du med integrationsfrågor och behöver hjälp att ta fram en integrationsstrategi som tar hänsyn till såväl kulturella skillnader som integrationsprocessen, så kan jag hjälpa dig. (läs mer)
  5. Förändringsmotstånd: Har ni bestämt att effektivisera utnyttjandet av er mångkulturella arbetsplats men stöter på förändringsovilja så assisterar jag er. (läs mer)