Logo test 2

Tillsammans går vi igenom vad just du och din arbetsplats har för specifika kompetensbehov och vilka kulturella dilemman ni brottas med.

Därefter skräddarsyr jag en föreläsning eller längre utbildning. Ni kan även välja att inrikta er kunskap på ett speciellt område som exempelvis skola, vård, omsorg, politik, affärer etc. 

Föreläsningarna kan utformas som hel- eller halvdagar samt kortare inspirationsföreläsningar.

Väljer du en längre utbildning kan du även inkludera en
workshop och coachning.

Självklart kan du välja att jag kommer till er arbetsplats eller något digitalt alternativ.

Mixa nedan teman som du vill och/eller välj en speciell inriktning som
exempelvis: skola, vård, omsorg, integration, arbetsmarknad, Syrien etc...

 I vårt mångkulturella samhälle och vår internationella värld har vi stort behov av att vilja och våga göra perspektivbyten, få utökad kunskap om olika kulturella perspektiv och kunna ifrågasätta våra värderingar. 

Förmågan att se utanför oss själva och vara medvetna om andras kulturella värderingar kan vara svårt. Det är dock nödvändigt att inse att vi ser allt genom en ”kulturell lins” och jämför allt med vår egen kultur. Det normala och godtagbara för oss, kanske är ovanligt eller oacceptabelt i en annan kultur. 

Med hjälp av olika forskningsresultat inom interkulturalitet har jag tagit fram ett enkelt verktyg i fyra steg
 som ger dig förklaring till mekanismerna både bakom våra egna och den andra partens värderingar.

föreläsare, utbildare, konsult, författare, kulturkrockar, inspirationsföreläsningar, kulturmöten, interkulturellt ledarskap, integration, inkludering, förändringsprocess, inkluderingsprocess, utlandsanställda,

Ett interkulturellt ledarskap innebär att man utgår från att vi alla är lika men har olika värderingar och perspektiv. Vilket betyder att ledaren kan behöva kulturanpassa sitt arbetssätt.

Interkulturell kompetens är i princip en ömsesidig anpassning men som ledare i mångkulturella miljöer är det extra viktigt att man har förmågan att själv kunna anpassa sitt ledarskap till olika individer för att kunna föra dem dit man behöver. 

Detta tema involverar både ledare och medarbetare i mångkulturella miljöer.

Förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk samt känslan av samhörighet är grunden för en framgångsrik mångkulturell arbetsplats. Ledare och medarbetare på mångkulturella arbetsplatser befinner sig kunskapsmässigt, socialt och emotionellt sett i mycket komplexa miljöer.

Tillsammans kan ni genom ökad interkulturell förståelse minska problemen med kulturella barriärer, missförstånd och i förlängningen uppnå fördelar med en mångkulturell arbetsplats. 

Att flytta till eller från något gör skillnad. Många som kommer till Sverige flyttar från sitt hem, sin trygghet och kanske från ett krig. De lämnar kvar släktingar i krigszoner och kommer till en helt annorlunda kultur.

Om man sätter detta i relation till att det vid en förändring på en arbetsplats kan förekomma stort motstånd så inser vi att integration i sig är en svår och komplex förändringsprocess.

Inkluderings- och integrationsprocessen är en ömsesidig process som ger mest mervärde om alla medverkar, är nyfikna och accepterar våra kulturella  olikheter.

Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.

Detta innebär att språk och kultur hör ihop och påverkar varandra.

Hur definierar man arab? Vad är det för skillnad på islam, islamist, muslim och jihadist? Vad innebär sharia lagarna?  Skillnaden på sunni och shia muslimer?

På mina föreläsningar reder jag ut begrepp och lägger upp föreläsningen helt efter dina behov. Ni kanske vill veta mer om kvinnornas situation i arabvärlden eller om skolsystemet, vården, koranskolor, hur man gör affärer, hur man umgås, familjen etc. 

Alla föreläsningar  kan genomföras enskilt eller i kombination med övriga föreläsningsteman.

En inspirationsföreläsning på max 1,5 timme har som mål att stimulera, entusiasmera,  utmana och få er att tänka om och tänka nytt. 

Exempel på teman kan vara:
- Utmana dina fördomar
- Kulturanpassa ditt ledarskap
- Språk & kommunikation hör       ihop 
- Från kulturkrock till lyckade   
   möten
- Integration eller inkludering?
- Den muslimska skolan

En utlandsanställd eller expatriat är en person som bosatt sig i ett annat land under en kortare eller längre tid. Ofta handlar det om yrkesverksamma, kvalificerade arbetare och deras medföljande familjer. 

Jag utbildar före, under och efter utlandsplaceringen. Hela familjen behöver delta i vissa moment av utbildningen.

Innehållet behovsanpassas. Nedan några exempel på innehåll:
Hur våra värderingar påverkar oss, hur en kulturkrock kan kännas och hur man klarar att anpassa sig till den nya kulturen. 
 

Interkulturell Kompetens
i mötet mellan den svenska och de arabiska, afrikanska och muslimska kulturerna

- Online den 17 maj
- Stockholm den 24 maj
- Göteborg den 31 maj