Logo test 2

                           Föreläsning & Utbildning

Som föreläsare inom kulturmöten
i allmänhet men med speciellt fokus på den arabiska och muslimska kulturen föreläser jag inom följande tema:
Du kan mixa ovan tema som du vill exempelvis skulle du kunna välja följande alternativ "Interkulturell Kompetens med fokus på den Arabiska Kulturen" eller "När den Arabiska Kulturen möter den Svenska skolan" .

Du kan dessutom välja en speciell inriktning där jag lägger lite extra fokus som t.ex: skola, vård, omsorg, integration, arbetsmarknad, Syrien etc....

 

Verktyg: Då jag arbetade som universitetslärare i Tunisien i ämnet interkulturellt ledarskap arbetade jag fram ett verktyg för kulturmöten. Verktyget har jag vidareutvecklat i samband med mina föreläsningar i Sverige då jag har fått till mig deltagares erfarenheter. Tanken är att du som arbetar med kulturmöten och kulturkrockar får hjälp med att utveckla ditt tankemönster.