Logo test 2

Bemötande av Arabiska Flyktingbarn & Ungdomar

Det ligger i människans natur att försöka skydda och hjälpa utsatta barn eller ungdomar. Speciellt vi i Sverige har en stor utvecklad empati och vill gärna "ta hand om" alla som har det svårt.

Frågan är om vi kan ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen från en kultur på samma sätt som vi tar hand om våra svenska barn?

Många ensamkommande flyktingbarn och ungdomar kommer till Sverige från
den arabiska kulturen. Det är en kultur där barnuppfostran både hemma och i skolan fungerar på ett helt annat sätt än vi är vana vid. Vi vill hjälpa men frågan är hur vi bäst hjälper dem in i det svenska samhället utan att stjälpa deras integration och känsla av tillhörighet.

Med egen erfarenhet från arabvärlden tar jag upp kulturella skillnader och ger dig verktyg som du behöver för att få förståelse för hur de uppfattar oss. Om du klarar av att byta perspektiv så blir det lättare för dig att förstå hur du ska assistera de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna på bästa sätt.

Syfte
Att få kunskap om flyktingbarnens bakgrund, förståelse för vår egen kulturella
bakgrund, kunna jämföra olika kulturers värderingar, klara av perspektivbyten för att i förlängningen bättre kunna bemöta de arabiska flyktingbarnen och ungdomarna

Innehåll
Kultur begreppett
Kulturell medvetenhet.
Lite om arabvärlden med fokus på krigsområdena Syrien och Irak.
Utbildningssystemet i arabvärlden, dess struktur och pedagogik för att förstå vad de har med sig när de kommer till Sverige.
Barnuppfostran i arabvärlden
Verktyg för att förstå hur de ser på oss och våra värderingar.
Barnens agerande med utgångspunkt från hur de uppfattar vårt handlingssätt.

Upplägg
Utbildning med avslutande interaktiv workshop

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, att hon kan hjälpa andra." Sören Kirkegaard