Logo test 2

Arbeta & Bo i Utlandet

Föreläsning mångfald, kulturmöten, kulturellt beteende, interkuturalitet, interkulturell kompetens, kulturkrockar, mångkulturella arbetsplaser, nyanlända, utlandsbaserad, kulturell medvetenhet, integr Föreläsning mångfald, kulturmöten, kulturellt beteende, interkuturalitet, interkulturell kompetens, kulturkrockar, mångkulturella arbetsplaser, nyanlända, utlandsbaserad, kulturell medvetenhet, integr
 1. Vill ni:
  • Göra mer och bättre internationella affärer?
  • Nå högre kulturell medvetenhet för att förbättra samarbetet över kulturgränserna i din exportverksamhet?
  •  Effektivisera din utlandsbaserade svenska personal?

  Då kan jag hjälpa er

  Med utbildning och/eller mentorskap och coachning om hur man hanterar kulturella skillnader och når en högre interkulturell kompetens om man är export eller inköpsansvarig. (läs mer)

  Vid flytt till utlandet nås det bästa resultatet om alla delar ingår dvs både föreläsning, utbildning och coaching. Dessutom bör hela familjen medverka. Om inte den medföljande familjen fungerar i den nya miljön blir den anställde mindre effektiv i sitt arbete.

  Då jag arbetade på Ericsson i Tunisien med expatriter blev detta mycket tydligt där slitningar inom familjer uppstod och påverkade den anställdes arbetsro negativt.

  Förslagsvis genomför jag en utbildning innan avresan samt coachar den svenska expatriaten och dennes familj in i den nya situationen. Om företaget inte har någon på plats i det nya landet som agerar coach och assisterar expatriater bör jag även göra en uppföljning av flytten med att coacha den anställde och familjen på plats.

  Det låter kanske ambitiöst men ger stora vinstfördelar om din personal snabbt kan känna sig hemma både i vardagskulturen och arbetskulturen för att effektivt kunna sätta sig in i de nya arbetsuppgifterna. Samtidigt kan det uppstå friktioner om den medföljande personalen inte klarar integrationen vilket resulterar i att den anställde blir mindre effektiv på arbetsplatsen.

Visste du att: om du jobbar mer målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar så påverkar det din internationella framgång då du förhandlar, säljer, leder eller kommunicerar över kulturgränser?