Logo test 2

Integrations- & Förändringsprocessen

Som föreläsare med egen erfarenhet av integrations- & förändringsprocessen föreläser jag om processens olika stadier.
 • Förändring kan bestå av en omställning på en arbetsplats.
 • Integration handlar mer om att flytta från en kultur till en annan. 
I bägge fall finner man personer som är mer förändringsvilliga än andra. 

I mina föreläsningar och utbildningar tar jag upp integrations och förändringsprocessernas olika stadier. Vi arbetar även med frågor om hur man arbetar med förändringsovilja och om hur man kan effektivisera och bättre utnyttja förändringens och integrationens olika stadier. 

För dig som vill fördjupa dig i hur den arabiska och muslimska kulturen kan och vill integrera sig i det svenska samhället följ länken till min föreläsning om integrationsprocessen från arabiska till svenska värderingar. 

Syfte & Målgrupp
Att få förståelse för förändrings- /integrationsprocessens olika stadier för att vara bättre förberedd om du ska flytta utomlands, som ledare ska genomföra en rad kulturella förändringar i organisationen, som ansvarig för integrationsfrågor ska lägga upp en integrationsstrategi eller för dig som i ditt arbete med olika kulturer bara vill förstå integrationsprocessen. 

Innehållet ä
r baserat på:
 • Diskussion kring begreppen integration, förändring, anpassning, interkulturalitet och förändringsvilja/ovilja.
 • Forskning om individers försändringsförmåga, förändringsmotivation, kulturkrockar etc.
 • Egen erfarenhet av integration i olika kulturer samt återintegrering i den svenska kulturen. Inklusive lärdom från mitt arbete på Ericson i Tunisien där jag ansvarade för över 70 expatrioters integrering
 • Gruppdiskussioner.
 • Perspektiv på den svenska kulturen och våra värderingar.
 • Integrationsprocessens (U-kurvans) olika stadier från kulturkrock till integrering och förändring. En modell som används vid förändringsarbete i t.ex ett företag och som även används för att förklara vilka steg man går igenom vid en integration.
 • Motivationsteorier och faktorer

Att integrera sig tar tid  även efter flera år i en ny kultur kan man ibland känna sig vilse i sig själv. Vem var jag och vem har jag blivit? Känner jag mig hel? Är frågor som dyker upp då man mixar ihop den gamla invanda kulturen med den nya kulturens värderingar. För min del tog det lång tid med många bakslag innan jag kände mig integrerad i den arabiska kulturen en för oss så annorlunda kultur. Det var en lång, svår och ibland smärtsam process men idag är jag glad för att jag har lyckats bli både och och varken eller. Vilket har givit mig en ovärderlig förståelse på djupet för två så helt olika kulturer.

MOTIVATIONSTEORIER

Forskare, praktiker och ledare. Alla är överens om att motivation är viktigt för att nå framgång privat, i sitt arbete eller då man ska integrera sig i en ny miljö med nya värderingar.

 1. Vad är egentligen motivation och vad kan man göra för att öka en människas motivation?                                    
 2. Motiveras vi av samma faktorer i Sverige jämfört med andra länders?                                                    
Dessa frågor och många fler kommer vi att ta upp till diskussion. 

En viktig del i integrationsprocessen är motivationen. Förlorar man den stannar troligtvis integrationen av helt och man börjar må dåligt och kanske börjar glorifierar sin "gamla" kultur. I detta stadie är man ofta mottaglig för olika typer av extrema budskap. 

I  denna föreläsning tar jag upp lite om olika forskares teorier om motivation t.ex Herzbergs motivationsfaktorer. Vill du veta mer om olika motivationsteorier så följ gärna länken.