Logo test 2
Som föreläsare, utbildare, författare och konsult med egen erfarenhet av integrations- & förändringsprocessen föreläser och utbildar jag om processens olika stadier.
  • Förändring kan exempelvis bestå av en omställning på en arbetsplats som för vissa individer kan kännas svår medan andra är mer förändringsvilliga. 
  • Integration är också en förändring men mer omvälvande eftersom det handlar om stora omställningar då man flyttar från en kultur till en annan. Målet med en integration bör alltid vara inkludering i den nya kulturella omgivningen såväl språkligt som värderingsmässigt. 
Vid en förändring, såväl på arbetsplatsen som vid en flytt mellan olika kulturella värderingar, är resultatet dels beroende på individens förändringsförmåga och dels på omgivningens förhållningssätt till styrning och fokus på önskade resultat och effekter.

I mina föreläsningar och utbildningar tar jag upp integrations- och förändringsprocessernas olika stadier. Jag arbetar även med frågor om kring förändringsovilja och om hur man kan effektivisera och bättre utnyttja förändringens och integrationens olika stadier. 


Syfte & Målgrupp
Att få förståelse för förändrings- /integrationsprocessens olika stadier för att vara bättre förberedd om du ska flytta utomlands, som ledare ska genomföra en rad kulturella förändringar i organisationen, som ansvarig för integrationsfrågor ska lägga upp en integrationsstrategi eller för dig som i ditt arbete med olika kulturer bara vill förstå integrationsprocessen. 

Innehållet är baserat på:
  • Diskussion kring begreppen integration, förändring, anpassning, interkulturalitet och förändringsvilja/ovilja.
  • Forskning om individers försändringsförmåga, förändringsmotivation, kulturkrockar etc.
  • Egen erfarenhet av integration i olika kulturer samt återintegrering i den svenska kulturen. Inklusive lärdom från mitt arbete på Ericson i Tunisien där jag ansvarade för över 70 expatrioters integrering
  • Gruppdiskussioner.
  • Perspektiv på den svenska kulturen och våra värderingar.
  • Integrationsprocessens (U-kurvans) olika stadier från kulturkrock till integrering och förändring. En modell som används vid förändringsarbete i t.ex ett företag och som även används för att förklara vilka steg man går igenom vid en integration.
  • Motivationsteorier och faktorer

Att integrera sig tar tid även efter flera år i en ny kultur kan man ibland känna sig vilse i sig själv.

Vem var jag och vem har jag blivit? Känner jag mig hel?

Är frågor som dyker upp då man mixar ihop den gamla invanda kulturen med den nya kulturens värderingar. 

För min del tog det lång tid med många bakslag innan jag kände mig integrerad i den arabiska kulturen, den för oss så annorlunda kulturen. Det var en lång, svår och ibland smärtsam process men idag är jag glad för att jag har lyckats bli både och och varken eller.

Något som har givit mig en ovärderlig fördjupad förståelse för två så helt olika kulturer.

Motivationsteorier

Forskare, ledare och medarbetare. Alla är överens om att motivation är viktigt för att nå framgång såväl privat som i sitt arbete eller då man ska integrera sig i en ny miljö med nya värderingar.

Vad kan man göra för att öka en människas motivation? Motiveras vi av samma faktorer i i olika kulturer?                         


En viktig del i integrationsprocessen är motivationen. Förlorar man den stannar troligtvis integrationen helt av och man börjar må dåligt och kanske börjar glorifierar sin "gamla" kultur. I detta stadie är man ofta mottaglig för olika typer av extrema budskap. 

OBS! Kultur påverkar vad man motiveras av