Logo test 2
Som föreläsare i Interkulturell kompetens och mångkulturellt ledarskap med egen erfarenhet av mångkultur & kulturmöten från framförallt den arabiska, afrikanska & muslimska kulturen, föreläser jag om hur man via en högre kulturell medvetenhet kan förbättra kulturmötet. 

Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, sätta gränser, göra affärer, leda en mångkulturell organisation med mera kan ställa till problem. Därför behöver vi öka vår förståelse för varandras värderingsperspektiv.


I dagens mångkulturella samhälle och internationella värld är vårt behov stort av att få kunskap om varandras utgångspunkter, större förståelse för våra olika värderingar, kunna göra perspektivbyten och våga ifrågasätta sig själv och den egna kulturen. Man behöver förstå varför man själv agerar som man gör, hur den andra individen uppfattar dig, hur du uppfattar den andra (vilket är baserat på dina invanda värderingsmönster), varför den andra parten agerar som hen gör och vilka värderingar som styr alla parter i kulturmötet. Att genomgå en förändring, att tänka om, tänka nytt och att se ur olika perspektiv är utmanande! Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns trygga. En trygghet som inte utvecklar vår förmåga att mötas över kulturella gränser.

Att våga eller bli tvungen att ifrågasätta och se bakom sitt egna beteende är obehagligt men nödvändigt för att kunna se tillvaron ur andras ögon. Utan förmågan till perspektivsyn är det lätt att vi fastnar i våra förutfattade meningar som riskerar att influera kulturmötet negativt. I kulturmötet blir det således avgörande att kunna byta perspektiv för att se varandras beteenden ur olika synvinklar.

 
Att förstå sig själv är att förstå andra! 

Jag hjälper dig att nå en högre interkulturell kompetens genom ökad förståelse för kulturella olikheter. Du får tillgång till mitt "kulturverktyg" som bland annat förklarar mekanismerna både bakom våra egna värderingar och den andra partens.

Med kulturverktyget som både är baserat på mina egna erfarenheter och på välkända vetenskapliga modeller förenklas förståelsen för såväl kulturkrocken i sig som analysen av vilka värderingar som krockade. 

Målgrupper
Alla som bor, arbetar eller lever i en mångkulturell miljö som exempelvis på en arbetsplats eller i mötet med kunder (patienter, bidragstagare, elever, företagskunder etc) från olika kulturer behöver denna grundkurs.

Innehåll grundkurs
Hur vi kan lära oss utmana våra fördomar
Vad interkulturell kompetens är och hur man uppnår det
Kulturverktyget - hur det är uppbyggt och används 

Skräddarsy innehållet 
Föreläsningen kan vara en halvdag heldag eller endast en kortare inspirationsföreläsning.
Utbildningen är på två eller flera dagar och kan kombineras med exempelvis en workshop.
Välj först tema som interkulturell kompetens i mötet med den arabiska/muslimska kulturen eller interkulturellt ledarskap och så vidare.
Välj därefter inriktning som exempelvis skolan, sjukvård, arbetsplatskultur, konflikthantering och så vidare. 


 Inter