Logo test 2

Interkulturell Kompetens

Som föreläsare Interkulturell kompetens och mångkulturellt ledarskap med egen erfarenhet av mångkultur & kulturmöten från framförallt den arabiska & muslimska kulturen, föreläser jag om hur man via en högre kulturell medvetenhet kan förbättra  kulturmötet. 

Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, sätta gränser, göra affärer, leda en mångkulturell organisation etc kan ställa till problem. Därför behöver vi öka vår förståelse för varandras perspektiv.

I dagens mångkulturella samhälle och internationella värld är vårt behov stort av att få kunskap om varandras utgångspunkter, större förståelse för våra olika värderingar, kunna göra perspektivbyten och våga ifrågasätta sig själv och den egna kulturen. Jag hjälper dig att nå en högre kulturell kompetens, öka förståelsen i dina kulturella möten och effektivisera ditt ledarskap med verktyg som förklarar mekanismerna både bakom våra egna värderingar och den andra partens dito.

Jag kan hjälpa dig som:
  • möter andra kulturer i ditt yrkesutövande
  • vill uppnå en bättre fungerande mångkulturell arbetsplats med de fördelar som följer.
  • kommer från en annan kultur och som är bosatt i Sverige
  • arbetar på den internationella arenan
  • vill förstå mötet mellan den svenska & arabiska kulturen                                                                                                                          

Verktyg: Med hjälp av olika forskare forskningsresultat inom interkulturell kompetens, kommunikation och ledarskap har jag tagit fram ett enkelt verktyg att följa för att träna och förbättra sin interkulturella förmåga i kulturmötet. Verktyget består av fyra steg som jag går igenom på mina föreläsningar och utbildningar.