Logo test 2

   Interkulturell Kompetens för Nyanlända & Expatriater

Som föreläsare inom kulturmöten och kulturkrockar med egen erfarenhet av kulturell medvetenhet och integration i den arabiska kulturen föreläser jag i min föreläsning "Interkulturell Kompetens för Nyanlända & Expatriater" om interkulturellt förhållningssätt till den svenska kulturen.

Vi i Norden och speciellt i Sverige har en mycket annorlunda kultur jämfört med de flesta andra länder. Enligt World Value Survey så har vi extremt höga sekulära värden och självförverkligande index. Jämför man med de flesta arabiska och muslimska länder så har de helt motsatta värderingar. Vissa arabländer ligger närmre våra värderingar men fortfarande ganska långt ifrån.

Med detta som bakgrund, samt forskning och med min egen erfarenhet av att leva, arbeta, uppfostra barn, vara en del av en arabisk familj samt att efter över 25 år återvända in i den svenska kulturen har jag byggt upp en föreläsning för våra nysvenskar.

Föreläsningen bygger på:
  • information om kultur
  • skillnader i värderingar
  • kunskap om & förståelse av den svenska kulturen
  • workshop
  • dynamiken i en grupp med fler deltagare.                                      . 
Självklart blir det mer intressant om även nysvenskar och svenska deltagare medverkar, speciellt i workshopdelen.

Paketförslag:
Upplägget i ett paket kan variera beroende på era behov men ett förslag skulle kunna börja med att: 

  • Medvetandegöra de medverkande via en kort utbildning, som inkluderar bl.a kulturbegreppet, kunna byta perspektiv, integrationens olika faser m.m.
  • Coacha och genomföra workshops i grupp för att utnyttja dynamiken samt deltagarnas perspektiv både på den egna och på de andra deltagarnas kultur. 
  • Avslutningsvis coachas deltagarna individuellt eller tillsammans med familjen till att själv komma fram till hur man ska agera för att byta tankemönster och effektivisera sin integration.

Bloggen om integration