Xena C ny

   Interkulturell Kompetens för Nyanlända & Expatriater

Som föreläsare inom kulturmöten och kulturkrockar med egen erfarenhet av kulturell medvetenhet och integration i den arabiska kulturen föreläser jag i min föreläsning "Interkulturell Kompetens för Nyanlända & Expatriater" om interkulturellt förhållningssätt till den svenska kulturen.

Vi i Norden och speciellt i Sverige har en mycket annorlunda kultur jämfört med de flesta andra länder. Enligt World Value Survey så har vi extremt höga sekulära värden och självförverkligande index. Jämför man med de flesta arabiska och muslimska länder så har de helt motsatta värderingar. Vissa arabländer ligger närmre våra värderingar men fortfarande ganska långt ifrån.

Med detta som bakgrund, samt forskning och med min egen erfarenhet av att leva, arbeta, uppfostra barn, vara en del av en arabisk familj samt att efter över 25 år återvända in i den svenska kulturen har jag byggt upp en föreläsning för våra nysvenskar.

Föreläsningen bygger på:
  • information om kultur
  • skillnader i värderingar
  • kunskap om & förståelse av den svenska kulturen
  • workshop
  • dynamiken i en grupp med fler deltagare.                                      . 
Självklart blir det mer intressant om även nysvenskar och svenska deltagare medverkar, speciellt i workshopdelen.

Som uppföljning coachar jag även nyanlända & expatriater i grupp eller individuellt (läs mer)

Bloggen om integration