Logo test 2

Som föreläsare inom kulturell medvetenhet, kulturkrockar och kulturmöten, med speciellt fokus på den arabiska och muslimska kulturen, assisterar jag dig till en ökad förståelse av hur du uppnår en högre interkulturell kompetens. Det är dels stora  kontraster mellan den svenska kulturen och den arabiska och muslimska men även mellan och inom länderna i den arabiska och muslimska världen. 

Problematik
När den svenska kulturen möter den arabiska är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Speciellt komplicerat blir det i utbytet och kommunikationen mellan svenska offentliganställda och arabisk/muslimska invandrare. Med mer än 30 års erfarenhet av den arabiska kulturen guidar jag dig till en ökad förståelse för skillnaderna i våra
kulturella bakgrunder .


Syfte

Att förbereda mångkulturella möten genom att ge deltagarna tillgång det enkla "kulturverktyget" 

Att ge större förståelse och insikt om den arabiska/muslimska kulturens mångfald.

Att ”våga” diskutera kulturella skillnader med högt i tak.

Att klara av svåra perspektivbyten

Att träna på nya tankemönster i mötet med andra värderingar och kulturer.

Innehåll
Innehållet är baserat på forskning, egen erfarenhet, arabisk/muslimska nyhetskanaler och sociala medier.
  • Olika definitioner av kultur.
  • Interkulturell kompetens i 8 steg. 
  • Dimensionerna (Geert Hofstede).
  • Introduktion av de 5 kulturella.       
  • Kulturverktyget och de fyra stegen;    Notera, Tolka, Förstå och Bemöt.
  • Konstrasterna i den arabiska kulturen.
  • Begreppsförklaringar (islam, arab, muslim,    islamist, jihadist etc).
  • Föreläsningen är upplagd kring exempel, diskussioner, reflektioner, analyser, våra gemensamma erfarenheter, videoklipp, musik etc.