Logo test 2

Interkulturell Kompetens I Mötet med
den Arabiska Kulturen

Som föreläsare inom kulturell medvetenhet med speciellt fokus på den arabiska och muslimska kulturen, assisterar jag dig till en ökad förståelse och kunskap om kontrasterna i arabvärlden vilket ökar din insikt och effektiviserar ditt agerande i kulturmötet. I föreläsningen interkulturell kompetens får du tillgång till verktyg som förbättrar kulturmötet.

Problematik:
När den svenska kulturen möter den arabiska är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Speciellt komplicerat blir det i utbytet och kommunikationen mellan svenska offentliganställda och arabisk/muslimska invandrare. Med mer än 30 års erfarenhet av den arabiska kulturen guidar jag dig till en ökad förståelse för skillnaderna i våra
kulturella bakgrunder .

Syfte

 1. Att förbereda mångkulturella möten genom att ge deltagarna tillgång till enkla "verktyg" som både ger bättre kunskap om vad kultur innefattar, kulturens olika dimensioner och en högre mångkulturell kompetens.
 2. Att ge större förståelse och insikt om den arabiska/muslimska kulturens mångfald.
 3. Att ”våga” diskutera kulturella skillnader med högt i tak.
 4. Att klara av svåra perspektivbyten
 5. Att träna på nya tankemönster i mötet med andra värderingar och kulturer

Innehållet är baserat på forskning, egen erfarenhet samt arabisk social media

Innehåll

 • Olika definitioner av kultur
 • Interkulturell kompetens i 8 steg inklusive interkulturell kommunikation
 • Introduktion av de 5 kulturella dimensionerna (Geert Hofstede)
 • Verktyg att jämföra värderingar bl.a med hjälp av de kulturella dimensionerna
 • Verktyg som hjälp att byta tankmönster och perspektiv
 • Konstrasterna i den arabiska kulturen
 • Begreppsförklaringar (islam, arab, muslim, islamist, jihadist etc)
 • Dagen är upplagd kring exempel, diskussioner, reflektioner, analyser, våra gemensamma erfarenheter, videoklipp, musik etc..