Logo test 2

        Interkulturell Konflikthantering & Kulturkrockar

Att lösa en konflikt i allmänhet både privat och på jobbet kan vara ytterst svårt att hantera och kan ställa till med en hel del problem. Tänk er då att lägga till ytterligare en dimension nämligen olika kulturella bakgrunder. Hur gör man då? Fungerar konflikter på samma sätt i alla kulturer?  Går det att använda samma konflikthanteringsmetoder och verktyg? 

I denna föreläsning/utbildning om interkulturell konflikthantering i kulturmöten utgår jag från olika kända konflikthanteringsmodeller och verktyg. Samtidigt uppmärksammar jag deltagarna på svårigheten att använda dessa fullt ut eftersom stora delar i modellerna baseras på hur vi tänker och agerar i vår västerländska kultur.

I en kulturkrock där en konflikt uppstår med en närliggande kultur som t.ex en nordisk eller europeisk kultur skulle vi säkert utan problem kunna lösa konflikten med någon konflikthanteringsmodell som vi är vana vid. När vi däremot möter en så annorlunda kultur som den arabiska och muslimska är det stora delar i modellerna som inte kommer att fungera.

Exempelvis utgår konfliktmodellerna från att alla är vana vid att:

 • sätta sitt eget beteende i perspektiv
 • analysera vad som egentligen är problematiken i konflikten
 • vara ärlig när man uttrycker sina känslor
 • be om ursäkt
 • etc  
Det är inte alls säkert att man klarar av det i den arabiska och muslimska kulturen. Det är därför viktigt att först förstå hur våra olika värderingar influerar kulturmötet för att därefter försöka handskas med både kulturkrock och konflikt.
 
Frågor som jag tar upp på föreläsningarna är bl.a
 • Vilka värderingar ställer oftast till problem i kulturmötet mellan exempelvis den svenska, arabiska och muslimska kulturen?
 • Vilka mekanismer var det som gjorde att konflikten och krocken uppstod?
 • Hur löser jag den här konflikten med utgångspunkt från gängse modeller och vad kommer inte att fungera med dessa modeller i det här kulturmötet?
 • Vilka metoder skulle jag kunna använda istället för att hantera konflikten?
 
Innehåll
 1. Föreläsningen/utbildningen utgår från att så långt som möjligt via kulturell medvetenhet och interkulturell kompetens lära sig att undvika kulturkrockar genom att förstå olika värderingsdimensioner.
 2. Lite om interkulturell kommunikation
 3. Deltagarna får lära sig hur kulturella konflikter och krockar kan uppstå och vilka värderingar som ofta kolliderar.
 4. Jag går igenom konflikthanteringshantering.
 5. Vi sätter värderingsdimensionerna i relation till konflikthantering 
 6. Slutligen skapas dialog och diskussioner kring deltarnas egna exempel med fokus på att via både konflikthantering och olika kulturella dimensioner försöka finna olika sätt att handskas med kulturella konflikter och kulturkrockar.
Innehållet kan skräddarsys efter era behov och önskemål antingen med eller utan fokus på den arabiska och muslimska kulturen.

Stor del av föreläsningarna går åt till att utnyttja dynamiken i gruppen för att skapa diskussioner och dialoger med interkulturell konflikthantering som utgångspunkt.

Syfte
 • Att förstå konflikhanteringsmodeller.
 • Att förstå vad som styr våra värderingar och hur olika vi kan uppfatta och agera i samma situation.
 • Att förstå skillnader i hur man löser konflikter i olika kulturer med fokus på den arabiska och muslimska kulturen.
 • Att förstå olika värderingsgrunder, var kulturkrockar kan uppstå,  hur vi ser olika på konfliktlösning, hur svårt det kan vara att analysera konfliktproblematiken i vissa kulturer, att vissa kulturer inte klarar av att byta perspektiv vilket är nödvändigt i konflikthantering etc. 
 • Att skapa dialog om kulturmöten, kulturella skillnader/likheter, kulturkrockar och  konflikthantering i olika kulturer för att gemensamt komma fram till olika sätt att hantera kulturella konflikter.

Konflikthantering är också att tänka efter före för att slippa ta hand om problemen efteråt:

 • Lyft fram oroshärdar innan de har blivit till riktiga problem – skygga inte.
 • Ha en process färdig för konflikthantering – lär helt enkelt alla du jobbar med exakt vad ni gör hos er när det kommer meningsskiljaktigheter. Träna på dem!
 • Läs mer här