Xena C ny

Interkulturellt Förhållningssätt i Mötet med den Arabiska Kulturen (del 2)

Som föreläsare inom mångfald utgår jag från egen erfarenhet av integration, den arabiska kulturen & kulturmöten. I min föreläsning föreläser jag om hur man kan nå "Mångkulturell Kompetens". Föreläsningen vänder sig till privata/offentliga företag, kommuner, skola, flyktingmottagning, polis, social omsorg etc som vill vidareutveckla sin förmåga att byta perspektiv.

För att kunna få något utbyte av den här föreläsningen behöver du ha deltagit i "Interkulturell Kompetens med Fokus på den Arabiska Kulturen", där vi gått igenom olika kulturella dimensioner, perspektivbyten och hur man kan förändra sina tankemönster i mötet med olika kulturer. I denna fortsättningskurs utvecklar jag verktygen vi gick igenom i del ett. 

 

Basen i denna fördjupningskurs är era egna upplevda kulturella dilemman som uppstått på er arbetsplats och som ni förberett innan kursen. Ni diskuterar i grupp och jag coachar.


Problematik
I dagens samhälle där integrationsfrågor blir allt viktigare behöver vi våga bege oss utanför det vanliga tankemönstret för att hitta mer anpassade lösningar.

Syfte
Att med hjälp av olika "verktyg"  och tillsammans med kollegor från olika bakgrund förutsättningslöst och utan gränser ta upp integrationsfrågor till diskussion.

Innehåll

  1. Betona problemlösning med praktiska övningar, diskussioner, fall studier, CQ-test etc.
  2. Utveckla och fördjupa din mångkulturella kompetens via de "verktyg" som gavs i föreläsningen "Interkulturell kompetens med fokus på den arabiska kulturen".
  3. Att använda "verktygen" i en gränslös diskussion och brainstorming kring integrationsfrågor.
  4. Att ta upp dina erfarenheter och den problematik du upplever i ditt arbete med andra kulturer och via gemensamma diskussioner få fler infallsvinklar och perspektiv.
  5. Att ifrågasätta och tolka vår egen kultur för att lättare förstå andras beteende, värderingar och normer.


Målgrupp
Alla som i något sammanhang har kontakt, arbetar eller samarbetar med andra kulturer. För att medverka i denna workshop är det en fördel om du varit på vår föreläsning "Mångkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen".