Xena C ny

Islamism, Extremism och Islamiska Staten

Föreläsningarna som är samlade under rubriken "Islamism, Extremism & Islamiska Staten", är främst inriktad på vålds-bejakande religiös extremism med extra fokus på den Islamiska Staten (IS/Daesh). 

Föreläsningarna baseras på ett
perspektivbyte som utgår från IS syn på
 västvärlden & oss. 

Med kunskap om deras strategi, ideologi, mål, struktur och kopplingar till religion, politik och intressen får du ett underlag för en djupare förståelse av Islamiska Statens (Daesh) rekrytering, radikaliseringstaktik och deras historik (var de uppstod, vilka som ligger bakom etc.) 

Om vi inte är medvetna om ovan nämnda orsakssammanhang eller om skillnaden mellan begrepp som islam, arab, islamist, jihadist m.m kommer vi att ha svårt att  förstå hur vi ska kunna förhindra ytterligare radikalisering eller förebygga deras rekrytering. 

Föreläsningstema: