Xena C ny

Integration & Islamiska Staten (ISIS/Daesh)

I denna föreläsning föreläser jag om integration & hur Islamiska Staten (IS/ Daesh) i sin rekryteringsstrategi utnyttjar tystnaden och okunskapen om den muslimska kulturen i svensk debatt samt avsaknaden av tillhörighetskänsla i det svenska samhället m.m.

Föreläsningen fokuserar förklaringsmodeller till integration som t.ex u-kurvan och hur den kan utnyttjas av olika intressen. Vi tar även upp frågor som hur den ekonomiska krisen i arabvärlden efter revolutionen utnyttjas av extremistiska grupper, var extremism uppstår, deras rekryteringsstrategier etc.

Innehåll

   -  U & W kurvan
   -  Anpassning vs Integration
   -  "Vi & Dom" eller "Att värna om yttrandefriheten i det kulturella mötet"
   -  "Change Management & Motivationscykeln"
   -  Begreppsutredning (Islam, islamist, muslim, jihadist, arab)
   -  Irak, Arabiska revolutionen och extremistgrupper
   -  När, var & hur uppstod Islamiska Staten (IS/Daesh)
   -  ISIS/Daesh rekryteringsstrategi (synen på västvärlden)
   -  ISIS/Daesh rekrytering i Tunisien & hur regering arbetar för att förhindra deras aktiviteter.
   -  Relatera rekryteringen i Tunisien (varifrån antalet rekryterade till Syrien överstiger 3000
      unga män och kvinnor) till hur rekryteringen sker i Sverige.
   -  Gruppdiskussioner


Syfte
Att öka medvetenheten om hur integrationsfrågan direkt påverkar ISIS/Daesh & andra extremistgruppers rekrytering av sårbara ungdomar. Genom att ta Tunisiens arbete för att motverka extremistgrupper och deras rekrytering som exempel kommer vi att kunna diskutera frågan om integration, muslimer, islamism & extremism ur andra perspektiv än vad vi är vana vid.