Xena C ny

Islamiska Statens Perspektiv
 

I denna föreläsning om hur IS instrumentaliserar våra ungdomar och hur de ser på världen ger jag
dig tillgång till ett annat perspektiv på IS/Daesh
som grund till framtagande av en strategi mot religiös radikalisering (IS).

Det perspektiv som tas upp i media handlar oftast om att stoppa IS. Jag fokuserar på att få en ökad förståelse för och kunskap om IS (Daesh) och deras syn på världen. Kunskap om deras strategi, ideologi, struktur, målgrupper och hur vi själva indirekt och omedvetet spelar dem i händerna samt skapar förhållanden som de utnyttjar i deras rekryteringsprocess. Jag tar också upp hur de agerade före och efter deras nederlag i Syrien samt skillnaden i deras villkor. Tunisien var under en period världens största exportör av jihadister till Syrien. I föreläsningen använder jag mig även av bl.a Tunisien för att förstå varför det blivit så och hur Tunisierna arbetar mot jihadismen.

Seminariet ger dels en faktabas om den aktuella situationen i Mellanöstern samt fokuserar på kunskap om Daesh ur ett nytt perspektiv dvs deras syn på oss. Dagen avslutas med en interaktiv workshop kring hur vi bättre kan utnyttja kunskap om Daesh för att minska rekryteringen och radikalisering bland våra svenska ungdomar.

Syfte
Förmedla Daesh syn på västvärlden för att bättre förstå deras rekryteringsstrategi. Ge en helhetsbild av Daesh bakgrund, ideologi, struktur och budskap. Titta på västvärldens intressen och vår internationella/nationella politik som både direkt & indirekt spelar Daesh i händerna.


Innehåll

  • Definitioner (arab, muslim islamism, jihadism).
  • Västvärldens politik i Mellan Östern en kort & snabb historisk bakåtblick.
  • Internationella intressen i dagens Mellan Östern konflikt.
  • Svenska politiska ställningstaganden samt delar i den svenska kulturen som påverkar och förenklar radikaliseringsprocessen.
  • Daesh bakgrund, ideologi, strategi, inblandade intressenter, syn på västvärlden etc
  • Daesh instrumentalisering av västvärldens politik, utanförskapsområden, samhälleliga orättvisor, individen och moskéer i deras rekryteringsprocess.
  • Interaktiv workshop: Hur vi kan förhindra Daesh rekryteringsprocess via ovan kunskap.


Upplägg
Jag baserar mig på jämförelsematerial mellan diverse olika länder, forskningsresultat, internationell media, erfarenhet från bland annat Tunisiens, Egyptens och Algeriets sätt att hantera radikalisering förr och nu samt en interaktiv workshop.