Logo test 2
När du skrollar ned på denna sida hittar du:

Teman för både föreläsningar och utbildningar

Skräddarsy din föreläsning


Öppna föreläsningar datum och  anmälningsmöjligheter. 

Inspirationsföreläsningar

Utbildningar

 

Mixa nedan teman som du vill och välj gärna en speciell inriktning som
skola, vård, omsorg, integration, mångkulturell arbetsplats, arabisk eller asiatisk kultur...

Vardagliga ting som att bestämma tid för möten, ta initiativ, sätta gränser, göra affärer, leda en mångkulturell organisation med mera kan ställa till problem när vi har olika kulturell utgångspunkt. På denna föreläsning ökar din förståelse för ditt eget & andras perspektiv.

Våra kulturella värderingar påverkar hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar. Föreläsninger ger dig ökad förståelse för skillnader i hur vi föredrar och uppfattar ledarskap i hierarkiska jämfört med platta kulturer och hur du kan kulturanpassa din ledarstil.

En mångkulturell arbetsplats ger dig konkurrensfördelar om den är rätt styrd. På denna föreläsning får du verktyg som hjälper dig att förvandla din mångkulturella miljö till att ge mervärde och ökad konkurrens kraft. 

Integration är en omvälvande förändring eftersom det handlar om stora omställningar då man flyttar från en kultur till en annan. På denna föreläsning arbetar vi med integration som en förändringsprocess där målet är inkludering. 

Språk och kultur hör ihop och påverkar varandra. När du interagerar på ett språk betyder det också att du interagerar med kulturen som talar språket. Under denna föreläsning får du mer förståelse för den vår kommunikations processen.

Kan man verkligen tala om EN arabisk kultur och / eller en muslimsk kultur?

På denna föreläsning reder vi ut olika begrepp som arab, muslim, islam, islamist, sharia lagar, jihadist, sunni resp shia muslimer m.m. Vi går även igenom riktlinjer på en generell arabisk kultur som jämförs med en generell svensk kultur.

Varning om du varken vågar, vill eller tycker om att byta perspektiv och att utmana dina fördomar så är denna föreläsning inget för dig.

Är ni däremot öppen för interaktiv, provokativ och ögonöppnande föreläsning som motiverar er att verkligen ta tag i era kulturkrockar i verksamheten. Då är denna föreläsning helt rätt

Denna föreläsning riktar sig till utlandsanställda, inklusive studenter i Sverige och svenskar i utlandet.

För bästa effekt behövs föreläsningen kombineras med coachning och workshops för både den anställde och dennes familj såväl före som under utlands
anställningen. 

författare, utbildare, konsult, föreläsare, integrationskonsult, kulturmöten, kulturkrockar, interkulturellt ledarskap, mångkulturella arbetsplatser, inspirationsföreläsningar, kulturell mångfald

Tillsammans går vi igenom vad just du och din arbetsplats har för specifika kompetensbehov och vilka kulturella dilemman ni brottas med.


Därefter skräddarsyr jag en föreläsning eller längre utbildning som ni även kan välja att inrikta på ett speciellt område som skola, vård, omsorg etc. 

Föreläsningarna kan utformas som hel- eller halvdagar samt kortare inspirationsföreläsningar.

Väljer du en längre utbildning kan du även inkludera en workshop och coaching.
Läs mer om utbildningspaket här.

Självklart kan du välja mellan att jag kommer till er arbetsplats eller något digitalt alternativ.

Det finns även möjlighet att jag arbetar med ert företag under en längre period som
konsult. Interkulturell Kompetens i mötet mellan den svenska och de arabiska, afrikanska och muslimska kulturerna

 

Online den 17/5
Stockholm den 24/5
Göteborg den 31/5


 Jag erbjuder er en interaktiv, provokativ och befriande timme full med humor om våra olika kulturella pespektiv. På kort tid får ni många AHA-upplevelser och kan öka er kulturella kompetens i allmänhet och om den arabisk/muslimska kulturen i synnerhet. 

 
En utbildning på 2 dagar eller mer, innehåller en workshop och coachning. Förutom att ni skräddasyr innehållet där ni själva plockar ihop det innehåll som matchar era specifika behov kan ni även välja ett färdigt utbildningspaket.