Logo test 2

Live eller digitalt

Välj det som passar er bäst

Live
Det är interaktiva föreläsningar som är uppbyggda att fungera som såväl kortare inspirationsförläsningar och som längre halv- eller heldagsföreläsningar. Detta kan ske antingen på er arbetsplats eller att ni anmäler er på en av mina öppna föreläsningar via Kompetenstjänst

Digitala alternativ
Jag kan erbjuda följande digitala alternativ som jag anser hålla en hög kvalitativ nivå, vilket är en fördel då man sitter vid en skärm.
För föreläsningar och utbildningar erbjuder jag följande alternativ:

  1. Zoom möten som sker i en studio är ett bra alternativ för ett färre antal deltagare. Jag använder mig här av en moderator som även delar in deltagare i grupprum och sin strukturerar och organserar efterföljande diskussioner. 
  2. Webbinage via Zoom som ger er möjlighet att vara ett större antal deltagare. Det är samma princip som i ett Zoom möte med en moderator och en studio men jag ser och hör inte er utan ni kan från er arbetsplats skicka frågor. Moderatorn organiserar och plockar ut frågor som sedan ställs till mig.
  3. Tre inspelade entimmars filmer.Trilogin kan köpas per styck eller i ett paket med alla tre filmer. Du kan även välja om du vill att paketet ska innehålla min bok "Perspektivsyn i Kulturmötet", min workshophandledning och en efterföljande coachning. Film ett är baserad på att reda ut vad en kultur är och att utmana era värderingar och fördomar dvs bygga perspektivsyn i kulturmötet. Film två fortsätter med att förklara hur vi byter perspektiv på våra värderingar. Till hjälp används mitt framtagna kulturella verktyg. Film tre ger dels en övergripande förklaring av vanliga missförstånd gällande den arabiska och muslimska kulturen och fortsätter att med kulturverktyget jämföra våra kulturella värderingar.
Coachning och workshops
Här föreslår jag att ni efter att vi tillsammans skräddarsyr det digitala arbetssätt som fungerar bäst för er. Vilket även kan innebära ett mindre Zoommöte utan moderator och studio. Det blir en annan kvalitet och betyder att maximalt antal deltagare inte bör överstiga 8 stycken.