Logo test 2

Mångkulturella Arbetsplatser

en framgångsfaktor

En mångkulturell arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och mer kunskap. Vissa arbetsgivare vet hur de kan dra nytta av kulturella olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen.

En mångkulturell arbetsplats ger dig konkurrensfördelar om den är rätt styrd.

För att förvandla en mångkulturell miljö och arbetsplats till att ge mervärde är ett långsiktigt arbete som börjar med att skapa en inkluderande stämning där nyfikenhet och lyhördhet är viktiga faktorer.

Många internationella företag har sedan länge förstått att ekvationen ”olikheter ger mervärde” stämmer och bevisligen konstaterat att de nått längre med heterogena gruppsammansättningar än med homogena. Varje gruppmedlem tillför något den andra inte har tänkt på. Gruppens medlemmar tvingas att ge akt på sig själva, sin personlighet och sin kulturella bakgrund för att kunna vara öppna och mottagliga för nya och helt annorlunda tankemönster, speciellt i tider där förändring är nödvändigt.

Förutom internationella företags insikt finns mängder av forskningsresultat som bevisar att en mångkulturell arbetsplats ger mervärde och hjälper företag, organisationer och myndigheter att nå större framgång. Dessa studier visar på ett positivt samband mellan mångfald, produktivitet, effektivitet och ökad innovationsgrad.

Fler exempel på fördelar med kulturell mångfald är att den kan öka kreativiteten, förbättra medarbetarnas samarbete, få ett bredare utbud av kunskaper och minska rasism 


På mångkulturella arbetsplatser är allas medverkan en förutsättning för att uppnå ett vinstgivande resultat. 

Förslag på innehåll:

Utbildning om Interkulturell Kompetens där alla inblandade deltar.

Föreläsning om Interkulturellt Ledarskap för de chefer som ska arbeta med att styra upp den mångkulturella arbetsplatsen. 

Samhörighet och inkluderingsprocessen

Företagets värderingar styr och företagets policy ger tydliga riktlinjer

Inkludering en förändringsprocess och hur förändringsmotstånd är kulturellt betingat

Upplägget skräddarsys
Du kan välja att lägga upp det med föreläsningar, utbildningar, coachning, workshops, streamin av filmer och inkludera min bok "Så konstiga NI är" 


Du väljer självklart antal dagar och om du behöver en eller flera uppföljningar. Jag kan även agera som konsult och hjälpa er att ta fram strategier i arbetet med er mångkulturella arbetsplats

Exempel på hur din mångkulturella arbetsplats kan ge mervärde.


"En personalchef på ett mellansvenskt verkstadsföretag fick en idé. För att förbättra sammanhållningen skulle de anställda med helsvensk bakgrund bjuda hem kollegor med annan etnisk bakgrund på julafton. Efter en stunds funderande kom man fram till att det är ju just det som är poängen. Att alla inte behöver ha samma kultur och att det kan vara bra att hela personalstyrkan inte tar ledigt för att fira jul. Då slipper man låta produktionen ligga nere."