Logo test 2

Mångkulturella arbetsplatser en framgångsfaktor

En mångkulturell arbetsplats ger dig konkurrensfördelar om den är rätt styrd.

För att uppnå en vinst på en mångkulturell arbetsplats och minska problemen med kulturella barriärer och missförstånd behöver både du som ledare och din  personal uppnå högre interkulturell kompetens och kulturell medvetenhet vilket ger flera fördelar enligt modern forskning. 

Om den mångkulturella arbetsplatsen styrs av en interkulturellt kompetent ledare ökar kreativiteten och perspektivseendet bland personalen. Vilket resulterar i nya idéer och tankar som ger fler konkurrensfördelar, får er att hitta och nå nya kundkategorier och försäljningsmetoder etc vilket resulterar i en vinstökning.  

Vill du arbeta med din mångkulturella arbetsplats blir det mest effektivt upplagt som ett program innehållande flera moduler. Självklart kan du kan välja programmet i sin helhet eller välja en eller flera moduler:

Moduler:

  1. Utbildning om Interkulturell Kompetens där alla inblandade deltar. (läs mer)
  2. Föreläsning om Interkulturellt Ledarskap för de chefer som ska arbeta med att styra upp den mångkulturella arbetsplatsen. (läs mer)
  3. Uppstår förändringsmotstånd är det viktigt att vända oviljan till förändring innan den sprider sig. Tillsammans med er arbeta vi med att reda ut problematiken och vända trenden. Upplägget och strategierna varierar beroende på sitationen. (läs mer)
  4. Workshop 
  5. Som konsult tar jag fram strategier i arbetet med att uppnå en förbättrad förståelse och uppnå ökad vinst med din mångkulturella arbetsplats. (läs mer)             

Det är du som gör din mångkulturella arbetsplats till en framgångsfaktor

"Based on Mozilla's latest EEO data, the diverse hires added to my team alone helped increase the number of African-American employees at the company working in the U.S by 33%. These hires also included a number of very senior level employees, which is doubly important in changing a culture. Best of all, I witnessed these people add depth and competence to our team; they improved the way we thought and worked. They were wonderful people and I'm so glad we hired them." Länk till artikeln

Föreläsning & Utbildning

Islamism, Extremism & IS

 Politik & Affärer i Arabvärlden