Logo test 2

                    Mångkulturellt Ledarskap

Föreläsningen / Utbildningen lär dig som ledare att utnyttja kulturella olikheter på en arbetsplats för att uppnå konkurrensfördelar. 
Utbildningen kan kombineras med coachning och ger mervärde till dig som:

 • planerar att anställa utländsk arbetskraft,
 • som redan har utländsk arbetskraft eller
 • som på annat sätt arbetar med eller på någon mångkulturell plattform


Exempel på hur du kan dra fördelar och göra din mångkulturella arbetsplats till en framgångsfaktor. "En personalchef på ett mellansvenskt verkstadsföretag fick en idé. För att förbättra sammanhållningen skulle de anställda med helsvensk bakgrund bjuda hem kollegor med annan etnisk bakgrund på julafton. Efter en stunds funderande kom man fram till att det är ju just det som är poängen. Att alla inte behöver ha samma kultur och att det kan vara bra att hela personalstyrkan inte tar ledigt för att fira jul. Då slipper man låta produktionen ligga nere."

Ledare i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer. I ett sådant sammanhang måste man vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. På en mångkulturell arbetsplats finns stor potential till innovation och kreativitet. Att ha förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk är grunden för ett framgångsrikt interkulturellt ledarskap.

Syftet med utbildningen är att:

 • Ge insikt i hur du kan anpassa ditt ledarskap efter olika kulturella sammanhang 
 •  Ge verktyg för att du ska kunna effektivisera och bättre utnyttja de kulturella skillnader på din arbetsplats för att nå konkurrensfördelar. 
 • Ge ökad förståelse av hur man undviker fällorna och problematiken som kan uppstå på en mångkulturell arbetsplats för att istället ta fram skillnaderna och utnyttja dem.

 
Du får med dig kunskap om hur man tillgodogör sig kompetensen hos människor som har sina rötter i andra delar av världen, i andra kulturer och som har ett annat modersmål än vårt.

Frågeställningar
som vi tillsammans arbetar med på föreläsningen handlar om hur man:

 •  motivativerar anställda i olika kulturer.
 • uppfattar auktoritet olika, som exempel kan svenska chefer som ofta tar beslut i samråd med personalen uppfattas som svaga och i förlängningen förlora respekt.
 • lockar fram initiativkraften hos skickliga individer som kanske är vana vid en mycket auktoritär ledarstil där man inte tar initiativ utan väntar på exakt information om vad som ska göras.
 • uppfattar tid i olika kulturer och hur det påverkar den mångkulturella arbetsplatsen. Exempelvis så lever svenskar i ett framtidsperspektiv med ständig tidspress, vi kommer i tid, vi budgeterar, planerar och lägger upp strategier medan man i andra kulturer har all tid i världen. Långsiktighet som att budgetera eller sätta upp strategier är något man i bästa fall gör för ett par månader framåt i tiden.
 • svenskar kommunicera rakt och tydligt medan man i andra länder uttrycker sig indirekt och låter mottagaren själv läsa in budskapet mellan raderna.
 • vi i Sverige pratar en i taget medan man i många länder pratar i mun på varandra och gör flera saker samtidigt.

Kulturella olikheter kan innebära frustration och irritation för båda parter och kan i förlängningen innebära en missgynnsam företagskultur. För företaget kan det innebära skillnad mellan vinst och förlust om man inte förstår personalens sätt att agera och kommunicera. På våra utbildningar går vi in på djupet bakom mekanismerna i ett kulturellt beteende.

"I knew that diversity in the workplace drives better business results and generates a broader range of customer insights and empathies. I also had been a part of highly diverse teams and had consistently found those teams to perform better and come up with better ideas." Länk till hela artikeln

Du kan även välja ett färdigt program eller skapa ett upplägg som passar in på era behov.

Program 1

 • 2 dagars utbildning av personal och ledare
 • Coachning av anställda på ledande positioner i interkulturellt ledarskap 
 • Coachning av anställda med olika kulturell bakgrund inklusive svensk.

Program 2

 • 2 dagars utbildning av personal och ledare
 • Grupparbete och coaching av ledare på arbetsplatsen där utgångspunkten är att arbeta fram idéer av hur man bättre utnyttjar skillnaderna till att bli konkurrensfördelar
 • Coachning av alla anställda.

Program 3

 • Föreläsning för personer på chefspositioner 
 • Konsultuppdrag där jag arbetar fram en strategi i hur ni bättre kan utnyttja dynamiken på en mångkulturell arbetsplats för att nå konkurrensfördelar.
 • Coachning av ledare på arbetsplatsen i ett interkulturellt ledarskap.

Läs mer om upplägget av coachning och konsultuppdrag.