Logo test 2

Rådgivning och Konsultuppdrag

Jag hjälper dig hela vägen från början till slut med att ta fram
en effektiv inkluderings- och kulturell mångfalds
strategi

Ofta hör jag politiker säga att integration är att kunna ett språk och att ha ett arbete. Språket i kombination med ett arbete är ju alltid en bra början. Men räcker det? Om någon kan det svenska språket och har ett jobb men efter arbetet umgås vederbörande aldrig med svenskar. Kan vi känna oss integrerade om vi inte umgås med varandra och inte har en känsla av samhörighet eller känner oss som en del i en helhet? Löser ett arbete och att vara flytande i språket känslan av utanförskap?

Styr våra egna svenska värderingar hur vi definierar integration när vi pratar om jobb och språk? För mig handlar integration om känslan av att vara inkluderad vilket innebär att man blir "sambo" med en annan kultur. Att vara sambo innebär att vi ömsesidigt måste anstränga oss för att förstå varandra, kommunicera bättre och hitta lösningar som fungerar för bägge parterna.

Först då man umgås med den andra kulturen och dess värderingar kan vi faktiskt bli integrerade och inkluderade. Det betyder att man förstår både sina och den nya kulturens koder. Koderna lär man sig inte bara genom att kunna språket eller på arbetsplatsen utan man måste umgås för att förstå det som sägs "mellan raderna".

Vi behöver verkligen börja tänka igenom vad integration och inkludering egentligen innebär och vad det  skulle göra för skillnad för oss, vårt samhälle och för en mångkulturell arbetsplats. Först därefter kan vi börja ta fram en strategi som utgår från att tillsammans blir vi bättre och mer effektiva. Vi får inte heller glömma att lika regler, villkor och krav gäller för alla utan undantag.  


Arbetsmetod
Proceduren börjar med att vi medvetandegör hur våra värderingar påverkar och styr oss för att
medvetandegöra hur vi tänker. Tillsammans går vi därefter igenom era behov, er målsättning och era tankar kring hur ni vill bygga   er integration. Här kan det eventuellt behövas en del olika typer av analyser.
 
Jag fram exempel på hur andra har gjort där ni tar ut det bästa ur andras erfarenheter som sedan  kan anpassas till er unika situation. Antingen väljer ni att jag assisterar er som konsult där jag både planerar, analyserar och tar fram en   strategi för just er eller så föredrar ni att jag coachar er så att ni själva kommer fram till hur ni vill   göra.
 

Som konsult och rådgivning kan jag hjälpa dig som är


- En kommun/region etc som vill ta fram en bättre integrationsstrategi


- En mångkulturell arbetsplats att bättre utnyttja och effektivisera mångfalden 


- Ett politiskt parti som vill ta fram en integrationsstrategi i sitt politiska program


- Utlandsanställd vare sig ni ska skicka svensk personal att arbeta och bo under en längre tid i utlandet

   eller om ni ska anställa utländskpersonal till ert svenska bolag.