Logo test 2


 

Skräddarsy din utbildning med utgångspunkt från vilken av bemötandenivå du arbetar med. 

- Mångkulturella kunder (patienter, bidragstagare, elever m.fl,)
- Mångkulturella arbetsplater 
- Både mångkulturella arbets-platser & kunder 
- Interkulturellt ledarskap

Innehåll:
En anpassad skräddarsydd föreläsning, förståelse av och användande av "Kulturverktyget", workshop coachning och fallstudier.

Förutom vår kulturella specialkompetens inom den arabiska och muslimska kulturen har vi även tillgång till specialister inom både den asiatiska och afrikanska kulturen. 

Vi kan även om ni önskar inkludera boken "Så konstiga NI är! (O)likheter mellan svenskar, araber och muslimer som arbetsmaterial till ett rabatterat pris.

Öppna utbildningar genomföres i samarbete med Kompetenstjänst.

Innehåll
Dag 1:
Interaktiv föreläsning  
Utmana dina fördomar
Definition kultur
Perspektivseende & perspektivbyten Interkulturell kompetens Interkulturell kommunikation
Integration en förändringsprocess  
Arabisk och muslimsk kultur
Bemötande nivåer  
Kulturverktyget
Tillåtande diskussioner med högt i tak
Dag 2:
Workshop & coachning
Fallstudie analyser


Syfte
Bryta tystnadskulturen och öppna upp för tillåtande, respektfulla och nyanserade samtal kring våra olika kulturella perspektiv.
Diskutera kulturella skillnader med din egen erfarenhet som utgångspunkt. Ge deltagarna tillgång till föreläsarens framtagna vetenskapligt baserade “Kulturverktyg". Skapa större förståelse och insikt om den muslimska och arabiska kulturens mångfald. Men även förståelse för hur våra inprogrammerade värderingar påverkar våra liv och hur de styr våra tankar, normer, attityder, åsikter och beteende. Att vilja och klara av perspektivbyten blir en viktig del i kulturmötet därför är syftet att träna på att både tolka vår egen kultur ur vårt eget perspektiv, ur andras perspektiv och tvärtom.
En viktig del är att träna, diskutera, reflektera och arbeta med verkliga fallstudier samt kulturverktyget som utgångspunkt.


Målgrupp
Du som i ditt yrke möter och måste hantera olika kulturer såväl i mötet med dina mångkulturella kunder (patienter, elever, bidragstagare etc) som med kollegor på din mångkulturella arbetsplats, vare sig det är på hemmaplan eller på den internationella arenan. 

Datum 
På grund av Covid har vi valt att avvakta med datum eftersom denna utbildning fungerar bäst live.
På grund av 
20/2

Varför behöver ni en utbildning? Vad är målet med utbildningen? Kommer den nya kunskapen leda till det ni vill uppnå?
För att kunna få en förändring behöver ni ett klart svar på varför kursen behövs. Hur kan utbildningen minska kulturkrockar och skapa givande kulturmöten som ger mervärde för såväl kunder som företaget och medarbetarna. 

 

Vad behöver du och dina medarbetare veta för att kunna utföra ert jobb bättre? Tillsammans kan ni försöka beskriva det som är viktigt för just ert företag. När ni kontaktar mig så hjälper jag er att sålla och plocka fram förslag på relevant kunskap. 
 

Glöm inte att sätta upp beteendemål och utgå från dem när ni väljer eller designar utbildningen. Vilka förändringar i beteende vill du se? Vad vill du att dina kollegor ska göra mer eller mindre av? När vet du om du har lyckats? Försök vara specifik och gör målen mätbara.