Logo test 2

Välj et grund- och kompetenspaket som ger er möjlighet att utbilda er löpande och långsiktigt. Vilket ger en mer effektiv och hållbar kompetensutveckling.  
Ni väljer själva vilka delar ni vill ha online eller live.

Program 1
2 dagars utbildning av personal och ledare
Coachning av anställda på ledande positioner 
Coachning av alla anställda


Program 2
2 dagars utbildning för personal och ledare
Workshop och coachning för ledare 
Workshop och Coachning av alla anställda
Boken - Så konstiga Ni är!
Uppföljning


Program 3
Föreläsning för personer på chefspositioner 
Konsultuppdrag/rådgivning med företagspolicyn
Coachning och workshop för ledare 
2 dagars utbildning inklusive workshop och coachning av övrig personal
Boken - Så konstiga Ni är!
Uppföljning

 

Föreläsning, Utbildning eller Konsultuppdrag
Tema
(interkulturell kompetens och ledarskap, arabisk/muslimsk kultur, integration,
utlandsanställda och inspirationsföreläsning)
Inriktning (skolan, kvinnan, politik i arabvärlden, sjukvården eller ett speciellt land)

Coachning
Rådgivning & Konsultuppdrag
Boken:
Så konstiga
NI är!
Workshop
Live eller digitalt

När du väljer innehåll till ett utbildningspaket, tänk på att:


Ställa frågan, VARFÖR?
Varför behöver ni en utbildning? Vad är målet med utbildningen? Kommer den nya kunskapen leda till det ni vill uppnå?
För att kunna få en förändring behöver ni ett klart svar på varför kursen behövs. Hur kan utbildningen minska kulturkrockar och skapa givande kulturmöten som ger mervärde för såväl kunder som företaget och medarbetarna. 

Fråga er VILKEN kunskap ni behöver för att nå ert mål? 
Vad behöver du och dina medarbetare veta för att kunna utföra ert jobb bättre? Tillsammans kan ni försöka beskriva det som är viktigt för just ert företag. När ni kontaktar mig så hjälper jag er att sålla och plocka fram förslag på relevant kunskap. 

Era behov och mål är utgångspunkten.
Glöm inte att sätta upp beteendemål och utgå från dem när ni väljer eller designar utbildningen. Vilka förändringar i beteende vill du se? Vad vill du att dina kollegor ska göra mer eller mindre av? När vet du om du har lyckats? Försök vara specifik och gör målen mätbara.