Logo test 2
När du skrollar ned på denna sida hittar du:

Skräddarsydda föreläsningar 

Teman för både föreläsningar och utbildningar.


Digitalt - föreläsningar, utbildningar, och workshops.

Öppna föreläsningar datum och  anmälningsmöjligheter. 

Konsultuppdrag
författare, utbildare, konsult, föreläsare, integrationskonsult, kulturmöten, kulturkrockar, interkulturellt ledarskap, mångkulturella arbetsplatser, inspirationsföreläsningar, kulturell mångfald

Tillsammans går vi igenom vad just du och din arbetsplats har för specifika kompetensbehov och vilka kulturella dilemman ni brottas med.


Därefter skräddarsyr jag en föreläsning eller längre utbildning som ni även kan välja att inrikta på ett speciellt område som skola, vård, omsorg etc. 

Föreläsningarna kan utformas som hel- eller halvdagar samt kortare inspirationsföreläsningar.

Väljer du en längre utbildning kan du även inkludera en workshop och coaching. Läs mer om utbildningspaket här.

Självklart kan du välja mellan att jag kommer till er arbetsplats eller något digitalt alternativ.

Det finns även möjlighet att jag arbetar med ert företag under en längre period som konsult

Mixa nedan teman som du vill och välj gärna en speciell inriktning som
skola, vård, omsorg, integration, mångkulturell arbetsplats, arabisk eller asiatisk kultur...

 I vårt mångkulturella samhälle och vår internationella värld har vi  stort behov av att vilja och våga göra perspektivbyten, få utökad kunskap om olika kulturella perspektiv och kunna ifrågasätta våra värderingar. 

Förmågan att se utanför oss själva och vara medvetna om andras kulturella värderingar kan vara svårt. Det är dock nödvändigt att inse att vi ser allt genom en ”kulturell lins” och jämför allt med vår egen kultur. Det normala och godtagbara för oss, kanske är ovanligt eller oacceptabelt i en annan kultur. 

Med hjälp av olika forskningsresultat inom interkulturalitet har jag tagit fram ett enkelt verktyg i fyra steg
som ger dig förklaring till mekanismerna både bakom våra egna och den andra partens värderingar.

Ett interkulturellt ledarskap innebär att man utgår från att vi alla är lika men har olika värderingar och perspektiv. Vilket betyder att ledaren kan behöva kulturanpassa sitt arbetssätt.

Interkulturell kompetens är i princip en ömsesidig anpassning men som ledare i mångkulturella miljöer är det extra viktigt att man har förmågan att själv kunna anpassa sitt ledarskap till olika individer för att kunna föra dem dit man behöv
er. 

Detta tema involverar både ledare och medarbetare i mångkulturella miljöer.

Förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk samt känslan av samhörighet är grunden för en framgångsrik mångkulturell arbetsplats. Ledare och medarbetare på mångkulturella arbetsplatser befinner sig kunskapsmässigt, socialt och emotionellt sett i mycket komplexa miljöer.

Tillsammans kan ni genom ökad interkulturell förståelse minska problemen med kulturella barriärer, missförstånd och i förlängningen uppnå fördelar med en mångkulturell arbetsplats. 

Ni kan även välja att jag arbeta med er som konsult

Att flytta till eller från något gör skillnad. Många som kommer till Sverige flyttar från sitt hem, sin trygghet och kanske från ett krig. De lämnar kvar släktingar i krigszoner och kommer till en helt annorlunda kultur.

Om man sätter detta i relation till att det vid en förändring på en arbetsplats kan förekomma stort motstånd så inser vi att integration i sig är en svår och komplex förändringsprocess.

Jag utgår från förändringskurvan och hur man går från kulturchock till acceptans, anpassning och inkludering.

Inkluderings- och integrationsprocessen är en ömsesidig process som ger mest mervärde om alla medverkar, är nyfikna och accepterar våra kulturella  olikheter.

Kultur överförs socialt från generation till generation och återfinns i ett samhälles levnadssätt, dess beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, ledarstil, grupparbetsteknik, marknadsföring, säljteknik, konflikthantering, normer, lagar men även moraliska system som trossystem med mera. Kultur och värderingar omfattar mer eller mindre alla aspekter i våra liv och skiljer en grupp från en annan.

Detta innebär att språk och kultur hör ihop och påverkar varandra.

Hur definierar man arab? Vad är det för skillnad på islam, islamist, muslim och jihadist? Vad innebär sharia lagarna?  Skillnaden på sunni och shia muslimer?

På mina föreläsningar reder jag ut begrepp och lägger upp föreläsningen helt efter dina behov. Ni kanske vill veta mer om kvinnornas situation i arabvärlden eller om skolsystemet, vården, koranskolor, hur man gör affärer, hur man umgås, familjen etc. 

Alla föreläsningar  kan genomföras enskilt eller i kombination med övriga föreläsningsteman.

Välj inriktning på en inspirationsföreläsning med målsättningen att stimulera, entusiasmera, utmana och få er att tänka om och tänka nytt. 
Exempel på teman:


Kulturanpassat ledarskap

Från kulturkrock till lyckade möten

Språk och kultur hör ihop och påverkar varandra

Integration eller inkludering?

Utmana dina fördomar

Den muslimska skolan

Hälsa & sjukvård i arabisk och muslimsk kultur

En utlandsanställd eller expatriat är en person som bosatt sig i ett annat land under en kortare eller längre tid. Ofta handlar det om yrkesverksamma, kvalificerade arbetare och deras medföljande familjer. 

Jag utbildar före, under och efter utlandsplaceringen. Hela familjen behöver delta i vissa moment av utbildningen.

Innehållet behovsanpassas. Nedan några exempel på innehåll:
Hur våra värderingar påverkar oss, hur en kulturkrock kan kännas och hur man klarar att anpassa sig till den nya kulturen.  

  

Föreläsning, utbildning,
coachning och workshops

För mer interaktiva föreläsningar och utbildningar föreslår jag en videokonferens i studio med en
moderator. 

Ett billigare alternativ är en videokonferens utan studio. Däremot behövs en moderator som ni antingen själva kan bistå med eller som jag hyr in.

Eftersom en coachning och workshop är interaktiva behövs även här en  videokonferens med moderator och helst i studio.  Vad gäller workshops samarbetar jag med
Åsa Lindell. 

Jag kan även arbeta med er som konsult.

Interkulturell Kompetens i mötet

mellan den svenska och de arabiska, afrikanska och muslimska kulturernarc

- Online den 17/5
- Stockholm den 24/5
- Göteborg den 31/5
iam.In

Jag kan även hjälpa dig som konsult hela vägen från början till slut
med att ta fram en effektiv inkluderings- och kulturell mångfaldsstrategi.


Mer information om mig och min bakgrund, mitt CV och vad jag kan hjälpa till med som konsult.