Logo test 2

Som föreläsare och utbildare inom kulturmöten och kulturkrockar med egen erfarenhet av kulturell medvetenhet och integration i den arabiska kulturen föreläser jag i min föreläsning om interkulturell kompetens för expatriater. Mina föreläsningar och utbildningar riktar sig till utlandsanställda, inklusive studenter i Sverige och svenskar i utlandet.

För bästa effekt behövs föreläsningar, utbildningar, coachning och workshops för både den anställde och dennes familj såväl före som under utlandsanställningen. 

Det kan behövas mycket stöd även för familjen. Då jag under en period arbetade med expatriater från hela på ett stort svenskt företag i Tunisien, uppstod ofta problem inom familjen där medföljande kunde känna sig ensam.

Det är viktigt att man får information om det nya landet och dess kultur som exempelvis 
skillnader i värderingar, kunskap om & förståelse av den egna kulturella utgångspunkten, varför kulturkrockar uppstår, konflikthantering i olika kulturer,  dynamiken i en grupp med fler. ledarskapspreferenser osv. Samtidigt behöver företaget tänka på att "ta hand om" de medföljande så de inte känner sig utanför och exkluderade i den nya kulturen. 
 


Visste du att:


När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar så påverkar det din internationella framgång vid allt från förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?