Xena C ny

Kulturmöten

Föreläsning och utbildning


Vill du få ökad förståelse för spännande kulturmöten mellan svensk, arabisk och muslimsk kultur? Inspirera dig och utveckla ditt interkulturella bemötande på någon av mina föreläsningar eller utbildningar. 

Anmäl dig gärna här på någon av mina öppna föreläsningar på temat:
"Förvandla kulturkrockar på arbetsplatsen till möjligheter och nya vägar" i Stockholm 27/5, Luleå 29/9, Malmö 13/10, Kalmar 3/11, Göteborg 26/11

Anmäl dig här på föreläsningarna på temat "Interkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen" i Växjö 8/10 och Falun 18/11.

Vill du ha en föreläsning/utbildning i din egen organisation kontakta gärna mig här
För mer allmän information följa länkarna:
Föreläsning & Utbildning
Mentorskap & Coachning

Workshop & Integrationsbloggen

                                         Skräddarsy utbildningen

Ta hem en utbildning eller föreläsning till din arbetsplats! 


Arbetar du inom den offentliga sektorn t.ex vården, skolan, polisen socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen etc eller är du nyanländ eller expatriat i Sverige eller arbetar internationellt och vill lära dig att bättre hantera kulturkrockar så kontakta mig.
Jag skräddarsyr gärna din föreläsning, utbildning eller coachar dig med dina behov som utgångspunkt.

                                          Effektivisera kulturmötet

         Kompetensutveckla dig och dina medarbetare!


Arbetar du eller har du en ledande ställning på ett mångkulturellt företag där det uppstår kulturkrockar som är ineffektiva och tidskrävande? Vill du uppnå bättre kulturmöten som förbättrar din position på den internationella marknaden? 


Kontakta mig här så tar jag fram ett behovsanpassat program för att öka både din och dina medarbetares interkulturella kompetens. 
 
Att utöka sitt perspektiv och nå fram till ett interkulturellt ledarskap och förhållningssätt kommer ge dig och ditt företag ökade konkurrensfördelar både på hemmamarknaden och internationellt.

                                          Genomför en workshop

Utveckla din interkulturella kompetens eller att leda olikheter


Genom en workshop kan du vidareutveckla förståelsen för de verktyg som förmedlats på en föreläsning. Du bestämmer själv vad du vill uppnå med en workshop. Exempel på mål och syfte skulle kunna vara att följa upp, förfina och utveckla din interkulturella kompetens, att kartlägga hur ni arbetar med interkulturellt ledarskap, att utveckla en ny process för interkulturellt bemötande, att ta fram en integrationsstrategi eller att förankra en process, strategi, ett bemötande eller ditt ledarskap.

                                                 Min bakgrund

Madeleine Eriksson
Madeleine Eriksson

Ingift i en arabisk familj
uppfostrade jag mina barn att leva enligt den arabiska kulturens och det muslimska samhällets spelregler. Jag blev en del av den kulturen. Jag vet hur man tänker, känner och agerar, jag förstår de kulturella koderna, jag är både och och varken eller.

Master i Internationell Marknadsföring
gav mig arbete både på svenska och inhemska företag i Tunisien som ansvarig för expatriater på Ericsson, som universitetslärare i interkulturellt ledarskap, som invald styrelseledamot i den Tunisisk /Skandinaviska Handelskammaren m.m.

                                                                      Åter i Sverige efter mer än 25 år
upptäckte jag en okunskap om araber, deras kultur och islam i Sverige och en rädsla för att inte vara politiskt korrekt. Vilket inneburit att
tillåtande diskussioner undvikits och beslut grundats på okunskap.

                                                   Omdömen

Integration, kulturmöte, kulturmötet, kulturkrockar, interkultuellt förhållningssätt, ledarskap i mångkulturella miljöer, kulturell medvetenhet, interkulturell kompetens, verktyg i kulturmöten, mångfa

"Det var en av de bättre föreläsningarna jag varit på om arabisk kultur. Jag fick många aha upplevelser. Jag har träffat arabiska kvinnor sedan vi bildade föreningen Sadaka för kvinnor i bostads-området Nacksta 1992. Nu förstår jag skillnaderna i tal och kultur. Toppen." Berit Carlsson, Forza Nacksta, Sundsvall

"Väldigt duktig, påläst och inspirerande föreläsare, utbildningen var större och mer omfattande än jag förväntade mig, väldigt bra  " Ulf Ålander, Landstinget Väster Norrland

"Det här borde göras för Sveriges Riksdag"
Läs fler referenser

"Man fick en god inblick i vanligt förekommande situationer & konflikter som kan uppstå på mångkulturella arbetsplatser samt bra verktyg för att bättre förstå & hantera dessa i organisa-tionen. Anders Åberg, koncernchef, AB Nordic Works Consulting

"Det var en opartisk före-läsning som slog hål på myter"

"Det bästa var att Madeleine är jättebra att kommunicera och hon har en mycket bred kunskap i ämnet." Manuel Garrido/Båstad Kommun

"Hon hade forskningsbaserat sitt innehåll."

Läs  fler omdömen

                                              Hitta vad du söker

kulturmöten, kulturmöte, kulturmötet, kulturkrock, kulturkrockar, interkulturellt bemötande, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, interkulturellt förhållningssätt, interkulturellt ledarskap, ledarskap i mångkulturella miljöer,

Tryck på någon av nedan länkar för att läsa mer om respektive tema:

 1.  Interkulturell Kompetens
 2. Interkuturellt Ledarskap
 3. Integrations & Förändringsprocessen
 4. Arabisk & Muslimsk Kultur
 5. Politik & Affärer i Arabvärlden
 6. Islamism, Extremism & Islamiska Staten

Du kan välja ett av ovanstående tema eller mixa ihop dem som det passar dig. Exempel: "Interkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen". Du kan även välja att inrikta din föreläsning på ett speciellt område såsom skola, vård, omsorg etc.

Kulturkrock, kulturkrockar, kulturmöte, kulturmötet, kulturmöten, kulturell medvetenhet, interkulturellt bemötande, interkulturell kompetens, interkulturellt ledarskap, interkulturellt förhållningssätt, ledarskap i mångkulturella miljöer.

Förändra dina tankemönster och gå längre i ditt perspektivbyte. Jag coachar dig med dina kulturella dilemman på en operativ och praktisk nivå.Tryck på någon av länkarna för att läsa mer.

 1. Kulturell Medvetenhet
 2. Effektivisering av din Mångkulturella Arbetsplats
 3. Coachning för Nyanlända & Expatriater
 4. Integrations- & Förändringsstrategier
 5. Arbeta & Bo i Utlandet
Kultumöte, kulturkrock, kulturmötet, kulturkrockar, kulturmöten, kulturell medvetenhet, interkulturellt bemötande, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, interkulturellt förhållningssätt, interkulturellt ledarskap, ledarskap i mångkulturella miljöer.

Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbets-plats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m.

2015 > 12

Här ser ni när Rania drottningen av Jordan hälsar med handen Här ser ni när Rania drottningen av Jordan hälsar med handen

Det här med att muslimska män inte alltid hälsar på kvinnor eller tvärtom har jag redan skrivit om i inlägget "Hur ska man göra då en muslimsk man/kvinna inte tar din hand då du hälsar?". där jag förklarar varför män respektive kvinnor inte vill hälsa på det motsatta könet med handen, samtidigt resonerar jag kring huruvida man bör insistera eller ej. I dag i Charlottenberg då jag föreläste för Arbetsförmedlingen kom diskussionen upp igen och där vi diskuterade frågan från ett nytt intressant perspektiv.

Frågeställningen var om det är någon skillnad på huruvida man ska insistera på att i detta fall den muslimska mannen bör ta arbetsförmedlaren i handen då det i ena fallet handlar om en kund och i det andra fallet en tolk.

I fall 1 då det handlade om en kund var det många olika synpunkter. En del tyckte det kunde vara acceptabelt och att man skulle kunna lösa frågan genom att vänta och se om den muslimska mannen/kvinnan sträcker fram handen eller ej och då besvara hälsningen. Vi diskuterade även huruvida en dylik acceptans i förlängningen innebär att hjälpa eller stjälpa en integrationsprocess. Där vi kom tillbaks till det jag skrev i tidigare inlägg att det är ju faktiskt är att stjälpa en integration om man accepterar för mycket. I detta fall är det upp till varje enhet, arbetsgrupp, arbetsplats etc att diskutera fram hur man vill ha det och se till att alla utan undantag agerar enligt samma modell.

I fall 2 då det handlade om en kund blev det en annan situation eftersom det här finns fler faktorer att ta hänsyn till. Dels handlar det om en kollega som inte hälsar på sin (i detta fall) på sin kvinnliga kollega inför den manliga kollegan och kunden. Vilket ger fel signaler till kunden. Dels ansåg man att eftersom en tolk ska förmedla det du säger till kunden, är frågan vilken kvinnosyn han har? Vilket i sin tur leder till frågeställningen till om man kan lita på att det som sägs verkligen tolkas eller om tolkens egna åsikter lyser igenom.

Situation 2 är lite svårare men det vi kom fram till var att den bästa och absolut mest korrekta lösningen är att man talar om för alla tolkar vilka regler som gäller och att dessa skall följas utan undantag. Visar det sig då att någon av tolkarna inte tar handen ja då måste det finnas en tydlig konsekvens för agerandet. Det är viktigt att här tänka på att utan konsekvenser blir det tomma ord som inte kommer att följas.

I denna diskussion framkom det även att en ung söt kvinna hade blivit uppvaktad av en tolk genom att denne rörde vid henne och kysste hennes hand etc. Här var det nolltolerans och en av tolkcentralens representanter som också var med ville genast ha namnet på personen för att vidta åtgärder.

Det är svårt det här med att hälsa eller inte och att veta var gränserna går men det är även komplicerat att kommunisera via tolk. Det viktigaste jag kan lära ut via mina föreläsningar är att öppna diskussioner där det är tillåtet att ha olika åsikter och där man ser varje situation ur olika perspektiv gör skillnad. Framförallt är det av största vikt att ni gör det tillsammans och att alla följer de handlingssätt som ni beslutar skall gälla. Slutligen är det mycket bra om ni har en eller flera kolleger från en annan kultur med i diskutionerna för då får ni hjälp med att se kulturmötet ur ett helt annat perspektiv.

 

Läs hela inlägget »