Xena C ny

Kulturmöten

Föreläsning och utbildning


Vill du få ökad förståelse för spännande kulturmöten mellan svensk, arabisk och muslimsk kultur? Inspirera dig och utveckla ditt interkulturella bemötande på någon av mina föreläsningar eller utbildningar. 

Anmäl dig gärna här på någon av mina öppna föreläsningar på temat:
"Förvandla kulturkrockar på arbetsplatsen till möjligheter och nya vägar" i Stockholm 27/5, Luleå 29/9, Malmö 13/10, Kalmar 3/11, Göteborg 26/11

Anmäl dig här på föreläsningarna på temat "Interkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen" i Växjö 8/10 och Falun 18/11.

Vill du ha en föreläsning/utbildning i din egen organisation kontakta gärna mig här
För mer allmän information följa länkarna:
Föreläsning & Utbildning
Mentorskap & Coachning

Workshop & Integrationsbloggen

                                         Skräddarsy utbildningen

Ta hem en utbildning eller föreläsning till din arbetsplats! 


Arbetar du inom den offentliga sektorn t.ex vården, skolan, polisen socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen etc eller är du nyanländ eller expatriat i Sverige eller arbetar internationellt och vill lära dig att bättre hantera kulturkrockar så kontakta mig.
Jag skräddarsyr gärna din föreläsning, utbildning eller coachar dig med dina behov som utgångspunkt.

                                          Effektivisera kulturmötet

         Kompetensutveckla dig och dina medarbetare!


Arbetar du eller har du en ledande ställning på ett mångkulturellt företag där det uppstår kulturkrockar som är ineffektiva och tidskrävande? Vill du uppnå bättre kulturmöten som förbättrar din position på den internationella marknaden? 


Kontakta mig här så tar jag fram ett behovsanpassat program för att öka både din och dina medarbetares interkulturella kompetens. 
 
Att utöka sitt perspektiv och nå fram till ett interkulturellt ledarskap och förhållningssätt kommer ge dig och ditt företag ökade konkurrensfördelar både på hemmamarknaden och internationellt.

                                          Genomför en workshop

Utveckla din interkulturella kompetens eller att leda olikheter


Genom en workshop kan du vidareutveckla förståelsen för de verktyg som förmedlats på en föreläsning. Du bestämmer själv vad du vill uppnå med en workshop. Exempel på mål och syfte skulle kunna vara att följa upp, förfina och utveckla din interkulturella kompetens, att kartlägga hur ni arbetar med interkulturellt ledarskap, att utveckla en ny process för interkulturellt bemötande, att ta fram en integrationsstrategi eller att förankra en process, strategi, ett bemötande eller ditt ledarskap.

                                                 Min bakgrund

Madeleine Eriksson
Madeleine Eriksson

Ingift i en arabisk familj
uppfostrade jag mina barn att leva enligt den arabiska kulturens och det muslimska samhällets spelregler. Jag blev en del av den kulturen. Jag vet hur man tänker, känner och agerar, jag förstår de kulturella koderna, jag är både och och varken eller.

Master i Internationell Marknadsföring
gav mig arbete både på svenska och inhemska företag i Tunisien som ansvarig för expatriater på Ericsson, som universitetslärare i interkulturellt ledarskap, som invald styrelseledamot i den Tunisisk /Skandinaviska Handelskammaren m.m.

                                                                      Åter i Sverige efter mer än 25 år
upptäckte jag en okunskap om araber, deras kultur och islam i Sverige och en rädsla för att inte vara politiskt korrekt. Vilket inneburit att
tillåtande diskussioner undvikits och beslut grundats på okunskap.

                                                   Omdömen

Integration, kulturmöte, kulturmötet, kulturkrockar, interkultuellt förhållningssätt, ledarskap i mångkulturella miljöer, kulturell medvetenhet, interkulturell kompetens, verktyg i kulturmöten, mångfa

"Det var en av de bättre föreläsningarna jag varit på om arabisk kultur. Jag fick många aha upplevelser. Jag har träffat arabiska kvinnor sedan vi bildade föreningen Sadaka för kvinnor i bostads-området Nacksta 1992. Nu förstår jag skillnaderna i tal och kultur. Toppen." Berit Carlsson, Forza Nacksta, Sundsvall

"Väldigt duktig, påläst och inspirerande föreläsare, utbildningen var större och mer omfattande än jag förväntade mig, väldigt bra  " Ulf Ålander, Landstinget Väster Norrland

"Det här borde göras för Sveriges Riksdag"
Läs fler referenser

"Man fick en god inblick i vanligt förekommande situationer & konflikter som kan uppstå på mångkulturella arbetsplatser samt bra verktyg för att bättre förstå & hantera dessa i organisa-tionen. Anders Åberg, koncernchef, AB Nordic Works Consulting

"Det var en opartisk före-läsning som slog hål på myter"

"Det bästa var att Madeleine är jättebra att kommunicera och hon har en mycket bred kunskap i ämnet." Manuel Garrido/Båstad Kommun

"Hon hade forskningsbaserat sitt innehåll."

Läs  fler omdömen

                                              Hitta vad du söker

kulturmöten, kulturmöte, kulturmötet, kulturkrock, kulturkrockar, interkulturellt bemötande, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, interkulturellt förhållningssätt, interkulturellt ledarskap, ledarskap i mångkulturella miljöer,

Tryck på någon av nedan länkar för att läsa mer om respektive tema:

 1.  Interkulturell Kompetens
 2. Interkuturellt Ledarskap
 3. Integrations & Förändringsprocessen
 4. Arabisk & Muslimsk Kultur
 5. Politik & Affärer i Arabvärlden
 6. Islamism, Extremism & Islamiska Staten

Du kan välja ett av ovanstående tema eller mixa ihop dem som det passar dig. Exempel: "Interkulturell Kompetens i Mötet med den Arabiska Kulturen". Du kan även välja att inrikta din föreläsning på ett speciellt område såsom skola, vård, omsorg etc.

Kulturkrock, kulturkrockar, kulturmöte, kulturmötet, kulturmöten, kulturell medvetenhet, interkulturellt bemötande, interkulturell kompetens, interkulturellt ledarskap, interkulturellt förhållningssätt, ledarskap i mångkulturella miljöer.

Förändra dina tankemönster och gå längre i ditt perspektivbyte. Jag coachar dig med dina kulturella dilemman på en operativ och praktisk nivå.Tryck på någon av länkarna för att läsa mer.

 1. Kulturell Medvetenhet
 2. Effektivisering av din Mångkulturella Arbetsplats
 3. Coachning för Nyanlända & Expatriater
 4. Integrations- & Förändringsstrategier
 5. Arbeta & Bo i Utlandet
Kultumöte, kulturkrock, kulturmötet, kulturkrockar, kulturmöten, kulturell medvetenhet, interkulturellt bemötande, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, interkulturellt förhållningssätt, interkulturellt ledarskap, ledarskap i mångkulturella miljöer.

Via en workshop inom interkulturell kompetens eller interkulturellt ledarskap kan du och din arbets-plats utveckla strategier kring ert bemötande eller hur man leder en mångkulturell arbetsplats m.m.

2016 > 12
Häromveckan var jag i en värmländsk kommun och föreläste för kommunchefer och politiker som ville utveckla en integrationsstrategi i kommunen.

Jag gick igenom värderingar, perspektivbyten, mångkulturell medvetenhet och risken att fastna i sin integrationsprocess utan att klara av att komma vidare. Därefter blev det gruppindelning och diskussion med utgångspunkt från förmiddagens verktyg. Målet var att utveckla sitt tankemönster för att både kunna öka sin kulturella medvetenhet och klara av att bättre bemöta kulturkrockar. Utgångspunkten i utvecklingen av tankemönstret är följande:

SE och uppmärksamma sin egen kultur och sina egna värderingar.
FÖRSTÅ andra individers kultur och värderingar. Byta perspektiv och titta på den egna kulturen med den andra personens "kulturella" ögon.
BEMÖTA situationen med utgångspunkt från att "hjälpa och inte stjälpa" personens integrationsprocess.

Vad är integration var den första frågeställningen som togs upp. Så här lät diskussionen: 

 • Integration är att ha ett jobb, tyckte några
 • Är det tillräckligt, undrade jag?

I efterföljande diskussion kom olika åsikter kring temat fram.Efter en stund frågade jag "Varför betyder integration att ha ett jobb för oss i Sverige? De som kommer hit har de samma utgångspunkt? Varför har vi börjat använda begreppet integration som om det är lika med att ha ett arbete?"

Nedan intressanta tankar kom upp i diskussionen som följde:           

 • Vi behöver arbetskraft därför blir det viktigt för oss att de som kommer hit snabbt kommer in i arbetslivet. Det är därför integration blivit lika med att ha ett jobb.
 • I Sverige definieras vi efter vad vi gör och inte vem vi är vilket gör att ha ett arbete blir viktigt för var och en av oss som bor här.                                                                                       
 • Vissa som kommer till Sverige har aldrig haft ett arbete. Ofta handlar det om kvinnor som kanske levt på landsbygden, är analfabeter och som har tagit hand om hemmet. Om då integration bara är att ha ett arbete skulle det innebära att de aldrig kommer att integrera sig? Behöver det vara så? Hur blir det då med hennes barn och deras integration?

Vi fortsatte med att försöka förstå vad det är i vårt svenska synsätt som styr våra värderingar kring just vikten av att arbeta. I resonemanget kom vi fram till att vi identifierar oss med vad vi arbetar med dvs vad vi gör och inte vad vi är. Vilket vi härledde till att vi är ett individualistiskt samhälle (referens Geert Hofstedes cultural dimensions).

Vi får självförtroende, självkänsla och känsla av sammanhang tack vare vårt arbete.

När vi bytte perspektiv och försökte förstå vad som styr den arabiska kulturen insåg vi att deras värderingar ligger på helt andra sidan av denna kulturella dimension dvs de är oftast kollektiva länder samtidigt som de är nutidskulturer. Detta innebär att man lägger tonvikten på familjen, relationer, umgänge samt lever i nuet där man har all tid i världen. I en nutidskultur planerar man inte på samma sätt som i en framtidskultur. 

Att umgås och livnära relationer är då grunden som ger självkänsla, självförtroende och känslan av att leva i ett sammanhang.

Innebär det då att när någon från en sådan kultur som kommer till vår framtids- och individualistiska kultur integreras genom att arbeta? Troligtvis inte! Det kommer att saknas något.

Här inflikade jag följande: Integrering inom samhällsvetenskapen är en process som leder till att skilda enheter förenas. Det skulle även innebära att när man integrerar sig i en ny kultur förenar man bägge kulturerna. Både de gamla och de nya värderingar börjar glida mellan de olika dimensionerna (Geert Hofstede).

Först när man efter stora ansträngningar kan pussla ihop delarna till en enhet som gör att man fungerar i bägge kulturerna kan man känna sig hel igen.

För min del har jag blivit "både och och varken eller". Det var så det var för mig då jag bodde i Tunisien. Jag genomgick en tuff förändringsprocess. När jag kom ut på andra sidan kunde jag förstå de kulturella koderna både i den svenska och den tunisiska kulturen.

I den fortsatta debatten ställde vi oss frågan: Om vi nu bara ser integration ur vårt svenska perspektiv där vi definierar det som att få ett arbete, räcker det för att lära sig koderna i den nya kulturen?

Några av deltagarna resonerade att om man arbetar får man vänner andra menade att det inte alltid stämmer. Man kan arbeta och sedan gå hem och bara umgås med vänner som kommer från samma kultur som vi själva.

I detta skedet av diskussionen gick vi över till bemötande i integrations problematiken. Vi ställde bemötande i relation till att byta perspektiv och tänka om. Umgås skulle i det sammanhanget behöva bli ett av nyckelorden i vår integrationsstrategi.

Vad vi slutligen kom fram till var att det behövs fler komponenter i vårt integrations- tänkande. De kulturer som kommer till Sverige behöver förstå svenska kulturella koder och värderingar för att kunna integrera sig i den nya svenska miljön. Detta kommer att innebära att vår egen svenska kultur kommer att glida inom de olika kulturella dimensionerna över tiden. Vilket kulturer och värderingar alltid gör, kultur är inte status quo. Vi behöver bara gå tillbaks en generation så såg vår kultur annorlunda ut. Vi får inte glömma det.

Läs hela inlägget »