Logo test 2

Som konsult arbetar jag fram strategier och ger förslag på åtgärder. Tillsammans går vi igenom era behov varefter vi genomför olika analyser, diagnostiserar, sätter upp mål, tar fram en plan och självklart kan vi även agera operativt under en period för att assistera er med genomförandet om så önskas.

Vi börjar med ett förebyggande och långsiktigt arbete som inkluderar genomgång av:

  1. Er kulturrelaterade problematik där energikrävande kulturkrockar är allt för tidskrävande.
  2. Företagets värderingar, er policy, anställningsstrategi osv.
     
  3.  Mångkulturell gruppdynamik 
  4. Hur du kan kulturanpassa ditt ledarskap.


Tänk på att allt är kulturellt betingat som exempelvis  konfliktlösning, sättet att kommunicera, hur man motiveras, ledarskapet, hur man uppfattar samhörighet, om man tycker om grupparbete etc

Grunden i allt mångkulturellt arbete är alltid att ni inför tillåtande och respektfulla samtal med högt i tak, där en avvikande åsikt aldrig resulterar i konsekvenser eller gruppförtryck.