Logo test 2

Mångkulturell dynamik i kundmötet och på arbetsplatsen kännetecknas av en arbetskultur som är öppen för olika idéer, flexibel och förändringsbenägen.

Ordet dynamisk är motsatsen till statisk och kännetecknas av kraftspel eller av en helt eller delvis oförutsägbar förändring. Ordet dynamisk är en synonym till föränderlig och spännande.

Vi hjälper er att utvecklar en dynamisk mångkulturell arbetsplats där ni tar tillvara på era olikheter i syfte att skapa en initiativrik miljö som har förmågan att känna av,  identifiera  och utnyttja möjligheter för att skapa kontinuerlig förbättring och förnyelse. Detta arbetssätt ger en smidig, flexibel, snabb och lättrörlig miljö. När individer möts i en dylik miljö öppnar de upp för ett dynamiskt mindset och får en mer välkomnande inställning till utmaningar, är uthålligare när de möter motgångar och ser kritik som en chans att lära sig mer. 

I ett dynamiskt samarbete får man ett bredare spektrum av perspektiv vilket i sig höjer dynamiken i diskussionerna till en högre kreativ och intellektuell nivå. Självklart krävs det att företaget och ledaren pushar för:

 

"TILLÅTANDE OCH RESPEKTFULLA DISKUSSIONER MED HÖGT I TAK, UTAN KONSEKVENSER FÖR AVVIKANDE ÅSIKTER"

Vi skräddarsyr alla våra uppdrag

För att kunna utveckla dynamiska mångkulturella team på er arbetsplats arbetar vi med inkluderings- och mångfaldsträning. Syftet är att få alla medarbetare att trivas och känna sig som en del i ett sammanhang. En dylik inkluderande stämning ger er ett trivsamt arbetsklimat med minskade konflikter där nya kreativa idéer skapas. 
 

Exempel på innehåll: 
              Utmana personliga antaganden, fördomar och stereotyper

              Värdera och dra nytta av olikheter
              Hantering av interkulturella konflikter
              Perspektivbyten
              Inkluderingsprocessen
              Kulturträning och coachning
              Kommunikation över kulturer
              Utbildning för utlandsanställda och deras familjer
              Kulturchocksprocessen

Visste du att:
 

En mångkulturell arbetsplats som fungerar och är inkluderande ger:


Ett bredare utbud av kunskaper.

En attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare.

Acceptans och förståelse för olika värderings grunder som förbättrar samarbetet och grupp dynamiken

Ökad kreativitet med en mer varierad uppsättning av lösningar på specifika problem. 

Minskad rasism som resulterar i att man får till sig nya kulturella insikter.

Resan är målet - resan till målet

Det som är enormt inspirerande och utvecklande med mångkultur är att man får till sig många olika sätt att välja väg mot målet.

Vi hjälper dig med resan mot en mångkulturell gruppdynamik öppen för andras förslag, idéer och åsikter.

Vi arbetar med workshops, övningar, coachning m.m i syfte att ni blir mer flexibla, öppna för andra synsätt och olikheter. 

Du får tillgång till hur man uppmuntrar nya kreativa problemlösningar baserat på att man vågar och vill acceptera nya idéer, undvika negativa kommentarer, vara optimistisk, nyfiken, tolerant och intresserad av andras tankar och åsikter.