Logo test 2

Vi hjälper dig höja nivån på interkulturell kompetens och medvetenhet i din mångkulturella och mångreligiösa organisation för att maximera teameffektiviteten. Vi skräddarsyr din utbildning så att den ska passa dina behov. 

En viktig framgångsfaktor om man vill lyckas bygga upp en mångkulturell dynamik med effektiva kreativa team handlar om att alla parter behöver förstå såväl varandra som landets och företagets kultur.

I alla utbildningar använder vi mitt framtagna Kulturverktyg för att hjälpa, såväl den som flyttar från Sverige som till Sverige med och utan familj, med förståelse för den nya kulturen och dess koder. För bästa effekt behövs utbildningar, coachning och workshops för både den anställde och dennes familj såväl före som under utlandsanställningen.

Det är viktigt att vara medveten om att det behövs mycket stöd även för familjen. Då jag under en period arbetade med expatriater från hela världen på ett stort svenskt företag i Tunisien, uppstod ofta problem inom familjen där medföljande kunde känna sig ensam. Vilket ofta resulterade i att bråk uppstod och den anställde valde att antingen flytta tillbaka hem med sin familj eller lät familjen flytta hem själva. I bägge fallen började den anställde prestera mindre bra  och var ofta missnöjd med situationen. Det är således värdefullt för företaget att den anställde och dennes familj trivs.  Vilket innebär att även företagsledningen behöver förstå vad som krävs för att det mångkulturella teamet ska fungera. Att utbilda och bygga interkulturell kompetens hjälper er och er organisation att bättre omvandla kulturella olikheter till en framgångsfaktor och era internationella talanger att bli mer motiverade, nöjda och framgångsrika.

I utbildningarna ingår utveckling av allas interkulturella kompetens och interkulturell kommunikation samt information om det nya landet, utveckling av förmågan till perspektivbyte och förståelse för att allt påverkas av kultur som exempelvis vad man motiveras av, hur man kommunicerar, vilken typ av ledarskap man föredrar, hur man hanterar konflikter m.m.  
 


Visste du att:


När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar, så påverkar det din internationella framgång i de flesta sammanhang som förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?