Logo test 2

Xena Consulting

Madeleine Eriksson Madeleine Eriksson

2000 startade jag ett konsultföretag i Tunisien, där jag bodde sedan 1991. Företaget uppkallade jag efter krigsprinsessan Xena. Xena Consulting assisterade nordiska företag på den nordafrikanska marknaden och vice versa.

2004 återvände jag till Sverige, läste in en master i internationell marknadsföring samt startade Xena Consulting i Sverige.

2007 började jag "pendla" mitt boende mellan Sverige och Tunisien men bestämde mig i början av år 2012, i samband med hur Tunisien utvecklades efter revolutionen, för att bosätta mig permanent i Sverige.

2014 Ändrade jag inriktning för Xena Consulting  och började fokusera på att föreläsa, utbilda och ge råd inom interkulturell kompetens,  ledarskap och förhållningssätt i mötet med andra kulturer med speciellt fokus på den arabiska  och muslimska kulturen.