Logo test 2

Xena Consulting

2000 startade jag ett konsultföretag i Tunisien, där jag bodde sedan 1991. Xena Consulting assisterade nordiska företag på den nordafrikanska marknaden och vice versa.

2004 återvände jag till Sverige, läste in en master i internationell marknadsföring samt startade Xena Consulting i Sverige.

2007 började jag "pendla" mellan Sverige och Tunisien men bestämde mig i början av år 2012, i samband med hur Tunisien utvecklades efter revolutionen, för att bosätta mig permanent i Sverige.

2014 Ändrade jag inriktning för Xena Consulting  och började fokusera på att föreläsa, utbilda och ge råd inom interkulturell kompetens,  ledarskap och förhållningssätt i mötet med andra kulturer med speciellt fokus på den arabiska
  och muslimska kulturen.