Logo test 2


Vi skräddarsyr er föreläsning eller utbildning. Ni kan även välja att inrikta er kunskap på ett speciellt område som exempelvis skola, vård, omsorg, politik, affärer etc. 

En utbildning inkluderar workshops, gruppsamtal och coachning.

Mixa nedan teman som du vill och/eller välj en speciell inriktning som
exempelvis: skola, vård, omsorg, integration, arbetsmarknad, Syrien etc...

Mångkulturell kompetens och träning ger oss en bra grund i kulturmötet, vare sig det handlar om ett kundmöte eller som ledare och anställd på ett mångkutlurellt företag

Vi ser allt genom en ”kulturell lins” som vi utgår från och anser vara det rätta. Men det normala och godtagbara för oss, kanske är ovanligt eller oacceptabelt i en annan kultur. 

Fördjupade kurser (nedan)

Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten

Att flytta till eller från något gör skillnad. Många som kommer till Sverige flyttar från sitt hem, sin trygghet och kanske från ett krig. De lämnar kvar släktingar i krigszoner och kommer till en helt annorlunda kultur.

Om man sätter detta i relation till det motstånd man kan möta till en förändring på en arbetsplats är en "kulturflytt" betydligt större och svårare.

integrationsprocessen är en ömsesidig process.

Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten

I samarbete med kulturexperter kan vi nu erbjuda föreläsningar inom arabisk, muslimsk, afrikansk och kinesisk kultur. 

Vi kan skräddarsy er föreläsning helt efter era behov. Ni kanske vill veta mer om kvinnornas situation i arabvärlden, om det kinesiska skolsystemet, den afrikanska vården, hur man gör affärer i de olika kulturerna, hur man umgås etc. 

   Exempel på föreläsningar

En inspirationsföreläsning har som mål att stimulera, entusiasmera,  utmana och få er att tänka om och tänka nytt. 

Exempel på teman kan vara:

  • Utmana dina fördomar
  • Kulturanpassa ditt ledarskap
  • Språk & kommunikation påverkar varandra
  • Från kulturkrock till lyckade kulturmöten
  • Integration eller inkludering?
  • Den arabiska och muslimska skolan

En föreläsning öppnar ögonen men en längre skräddarsydd utbildning hjälper er att effektivt uppnå ett hållbart och vinstgivande resultat. Via en utbildning lär ni er bl.a att tillvarata olika individers kulturella perspektiv på ett kreativt och positivt sätt.

Syftet är att ni börjar arbeta långsiktigt med att förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som ger mervärde för både era kunder, medarbetare och för organisationens framgång.

Intyg ingår! 


Interkulturell Kompetens
i mötet mellan den svenska och de arabiska, afrikanska och muslimska kulturerna

Online
19 Oktober
22 November


Alternativt ta hem en föreläsning eller utbildning till din arbetsplats här