Logo test 2

Alla föreläsningar och utbildningar är interaktiva


Vi skräddarsyr er föreläsning och utbildning!

Ni kan välja att mixa nedan teman (interkulturell kompetens, arabisk, muslimsk, afrikansk och kinesisk kultur) som det passar er. Välj gärna en speciell inriktning, ni kanske vill veta mer om kvinnornas situation i arabvärlden eller om skolsystemet, vården, hur en arbetsplats fungerar, koranskolor, skillnader mellan svenska och arabiska värderingar, hur man gör affärer, hur man umgås, familjen, gör affärer eller mer om ett land etc. 

 

Våra utbildningar inkluderar workshops, gruppsamtal och coachning.

Vi ser allt genom en ”kulturell lins” som vi utgår från och anser vara det rätta. Men det normala och godtagbara för oss, kanske är ovanligt eller oacceptabelt i en annan kultur.

Med en föreläsning uppnår du kulturell medvetenhet som ger dig kunskap om kulturella skillnader. Mångkulturell medvetenhet är det första av tre steg (kulturell medvetenhet, kompetens och intelligens.

På en längre föreläsning får du en första inblick i vad som behövs för att uppnå interkulturell kompetens.
Du får en första inblick i hur man effektivt kommunicerar, interagerar och arbetar med människor från olika kulturell bakgrund. Det handlar bl.a om att förstå kulturella normer och värderingar och att utveckla färdigheter för att anpassa sitt beteende därefter.

Interkulturell kompetens fokuserar på att  utveckla strategier för att överbrygga kulturella klyftor

På våra utbildningar uppnår du   och även interkulturell intelligens  
(här)
För mer information om interkulturell intelligens läs mer under utbildningar. 


Fortsättningskurser
Interkulturell kommunikation Interkulturell konflikthantering

Mer information om våra föreläsningar här 

Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten

Att flytta till eller från något gör skillnad. Många som kommer till Sverige flyttar från sitt hem, sin trygghet och kanske från ett krig. De lämnar kvar släktingar i krigszoner och kommer till en helt annorlunda kultur.

Om man sätter detta i relation till hur svårt det kan vara med en mindre förändring som en förändring på en arbetsplats inser vi att en "kulturflytt" är betydligt större och svårare.

Integrationsprocessen är som bäst en ömsesidig process där det blir en inkluderingsprocess. 

I samarbete med våra  kulturexperter kan vi erbjuda er föreläsningar inom arabisk, muslimsk, afrikansk och kinesisk kultur.

Kunskap om integrations- och inkluderingsprocessen ingår.

Vi kan skräddarsy er föreläsning helt efter era behov. Ni kanske vill veta mer om kvinnornas situation i arabvärlden, om det kinesiska skolsystemet, den afrikanska vården, hur man gör affärer i de olika kulturerna, hur man umgås etc

Mer information här

mångkulturell dynamik, mångkulturellt ledarskap, hr anställningsstrategi, mångkulturell hr policy, föreläsningar, utbildningar, arabisk kultur, interkulturell kompetens

Våra inspirationsföreläsningar har som mål att stimulera, entusiasmera,  utmana och få er att tänka om och tänka nytt. 

Exempel på teman kan vara:
- Utmana dina fördomar
- Kulturanpassa ditt ledarskap
- Språk & kommunikation
   påverkar varandra
- Från kulturkrock till lyckade
  kulturmöten
- Integration eller inkludering?
- Den arabiska och muslimska
  skolan

Våra utbildningar
En föreläsning öppnar ögonen men med en längre skräddarsydd utbildning tillsammans med träning, coachning och workshops hjälper det er att effektivt uppnå ett hållbart och vinstgivande resultat.

Det blir möjligt för er att uppnå det sista av de tre stadierna Mångkulturell medvetenhet, kompetens och intelligens.  interkulturell intelligens innebär att ni uppnår förmågan att aktivt tillämpa era kunskaper i verkliga situationer. Du blir lyhörd för kulturella nyanser, får förståelse för andras perspektiv och förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Du kan nu även navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Läs mer här

Boka en öppen digital föreläsning


Interkulturell Kompetens
i mötet mellan den svenska och de arabiska, afrikanska och muslimska kulturerna

 23 April
22 Maj


Boka här


Alternativt ta hem en föreläsning eller utbildning till din arbetsplats här