Logo test 2

Interkulturell Kompetens i Mötet med den
Arabiska och Muslimska Kulturen

Som föreläsare inom kulturell medvetenhet, kulturkrockar och kulturmöten, med speciellt fokus på den arabiska och muslimska kulturen, assisterar vi dig till en ökad förståelse av hur du uppnår en högre interkulturell kompetens och interkulturell intelligens. Det är dels stora  kontraster mellan den svenska kulturen och den arabiska, afrikanska, kinesiska och muslimska men även mellan och inom länderna. 

Problematik
När den svenska kulturen möter någon av dessa kulturer är det troligt att det uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Speciellt komplicerat blir det i utbytet och kommunikationen mellan svenska offentliganställda och arabisk/muslimska/afrikan/kinesisk invandrare. Med mer än 30 års erfarenhet av den arabiska kulturen guidar jag dig till en ökad förståelse för skillnaderna i våra kulturella bakgrunder. Läs mer om Madeleine här 

Med hjälp av Qingyin Liu får ni insikt i den kinesiska kulturen och Augustine Tah guidar er i mötet med den afrikanska kulturen. Läs mer om Qingyin och Augustine här

Syfte

  • Att förbereda mångkulturella möten genom att ge deltagarna tillgång det enkla "kulturverktyget" 
  • Att ge större förståelse och insikt om den arabiska/muslimska kulturens mångfald.
  • Att ”våga” diskutera kulturella skillnader med högt i tak.
  • Att klara av svåra perspektivbyten
  • Att träna på nya tankemönster i mötet med andra värderingar och kulturer.


Innehåll
Innehållet är baserat på forskning, egen erfarenhet, arabisk/muslimska nyhetskanaler och sociala medier.
Olika definitioner av kultur.
Interkulturell kompetens i 8 steg. 
Dimensionerna (Geert Hofstede).
Introduktion av de 5 kulturella.       
Kulturverktyget och de fyra stegen; Notera, Tolka, Förstå och Bemöt.
Konstrasterna mellan den svenska, arabiska och muslimska kulturen, (svensk/kinesisk eller svensk/afrikansk).
Begreppsförklaringar (islam, arab, muslim, islamist, jihadist etc).
Föreläsningen är upplagd kring exempel, diskussioner, reflektioner, analyser, våra gemensamma erfarenheter, videoklipp, musik etc.

Välj och skräddarsy en längre utbildning eller en
inspirations-, hel- eller halvdagsföreläsning

Vad är den arabiska kulturen? 

Vi börjar alltid dessa föreläsningar med definitioner som arab, islam, islamist, muslim, sharia lagar, jihadist, sunni resp shia muslimer, sunna böckerna etc.

Vi lägger upp föreläsningen helt efter dina behov på kunskap om vad som är arabisk kultur. Du kanske vill veta mer om kvinnornas situation i arabvärlden eller om skolsystemet, vården, koranskolor, skillnader mellan svenska och arabiska värderingar, hur man gör affärer, hur man umgås, familjen etc.

Exempel på inriktning:

  • När den arabiska kulturen möter den svenska skolan. Läs mer
  • Arabisk kultur och vården
  • Hur man uppfattar ledarskap i den arabiska och muslimska kulturen
  • Arabvärlden, familjen, mannen och kvinnan