Logo test 2

I föreläsningen om hur den arabiska kulturen möter den svenska skolan, föreläser jag om hur den arabiska kulturen vilar på en värdegrund där familjen, klanen och kollektivet är det som ska främjas.

Samtidigt som värdegrunden för den svenska skolan bygger på att vi ska främja aktning för varje människas egenvärde, individens frihet och integritet samt låta varje enskild elev finna sin unika egenart. Skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

När den arabiska kulturen möter den svenska skolan är det lätt att en kulturkrock uppstår då arabiska föräldrar kan uppfatta den svenska skolan som slapp. Föräldrarna kan uppfatta det negativt att deras barn uppfostras till att argumentera och ifrågasätta föräldrarnas, kollektivets och t o m lärarens ord och idéer.

Denna norm- och värderingskonflikt riskerar att skapa problem för eleverna eller som en elev uttrycke det: ”Jag pratar som en svensk, fast jag pratar arabiska också, ser ut som en arab, fast jag brukar bete mig som en svensk i skolan men hemma är jag mer som en arab...”


Syfte
Att få möjlighet att diskutera och analysera svårigheterna som uppstår i dagens skola som har blivit en kulturell mötesplats. Vi tar upp vad som händer i mötet mellan dessa två kulturer till diskussion. Exempelvis: Hur ska den svenska läraren handskas med både svenska och arabiska elever i samma klassrum ? Hur ska den arabiska eleven kunna balansera livet i skolan och hemma? Hur ska vi få en balans mellan vår svenska individuella värdegrund och den mer kollektiva kulturella dimensionen?

Innehåll

Inspirationsföreläsning, halvdag/halvdag eller längre utbildning - enligt önskemål
  • Halvdag: Den arabiska skolan (islam, extremism och skolan, olika länders utbildnings system, struktur, pedagogi, och samspel i skolan, skolan på landet och i storstaden, aga, jämlikhet demokrati och kreativitet i skolan, könsfördelningen i skolan i olika länder).
  • Heldag: När den arabiska kulturen möter den svenska skolan: Definition kultur, interkulturell kompetens och kommunikation, olika arabländers utbildningssystem, struktur, pedagogi och samspel, barnens uppväxtmiljö, könsfördelning i skolan samt skolan på landet och i staden, olika kommunikationsnivåer; (föräldrar/barn, elev/lärare, elev/elev, lärare/förälder).
  • Utbildning: En heldags föreläsning, coachning, workshops med mera enligt era behov.