Logo test 2
När blir man egentligen integrerad i en ny kultur? Hur går det till att integrera sig? Kan alla integrera sig? Vill alla integrera sig? Är det så att man blir integrerad och byter identitet eller är det en känsla av att våga ifrågasätta sina värderingar och hitta en mix som passar just dig? Har alla förmågan att ifrågasätta sin egen kultur och sina värderingar? Vad är det som gör att du känner dig integrerad? Om jag inte har vänner i den nya kulturen kan jag då få förståelse för kulturens koder?
Att få förståelse för hur att en del individer är förändringsvilliga medan andra är ovilliga till enförändring vilket självfallet försvårar integrationsprocessen. Vilket arabiskt land man kommer ifrån men även från vilken social och utbildningsbakgrund man har påverkar förmågan och viljan att integrera sig i en för dem så annorlunda kultur som den svenska. 

Föreläsningen
är interaktiv och baserad på forskningsresultat, 
verktyg, modeller, egna erfarenheter, erfarenheter av arabers integration i Sverige, förståelse för hur andra kulturer förhåller sig till den svenska och av hur olika arabkulturer klarar av att anamma svenska värderingar med mera.

Innehåll
     Definition av kultur och värderingar  
  • Att se vår egen kultur och värderingar ur ett annat perspektiv
  • Att förstå arabvärldens färgpalett av olika kulturer och de kulturkrockar som uppstår mellan araber
  • Genomgång Integrationsprocessens olika stadier i U-kurvan
  • Förändringsvilja
  • Motivationscykeln
  • Gruppdiskussioner och resonemang kring integrationsförmåga och -förutsättningar
  • Frågor utan svar ställs, det är frågor som är viktiga att ta upp till diskussion för att försöka se problem och situationer ur andra perspektiv som exempelvis härledning av kulturkrockarna till olika kulturella värdegrunder.
I denna föreläsning eller utbildning föreläser och utbildar jag om integrationsprocessens olika stadier. Här lägger jag extra vikt vid integrationsresan mellan svenska och arabiska värderingar. Det är en extremt stor omställning för vissa medan förändringen för andra är betydligt enklare.


 

Min integrationsresa


Sedan jag kom tillbaka till Sverige efter att ha bott i Tunisien i över 20 år har jag många gånger funderat på när jag egentligen blev integrerad i den tunisisk, arabisk, muslimska kulturen och hur det gick till. Jag tror att någonstans då jag började känna mig "både och och varken eller" var jag integrerad.

"Både och" för jag kunde koderna både i Sverige och Tunisien och "varken eller" för jag hade ju givit upp delar av mina "gamla" värderingar och införlivat "nya" samtidigt som jag inte accepterat allt i den nya kulturen. På något vis hade jag nått en sorts harmoni och värderingsbalans i min vardag. 

Integrationsprocessen tog tid, självklart! En viktig del som förenklade min integration och som ofta skiljer sig från en person med arabiskt ursprung som lever i Sverige var att jag dels flyttade med min tunisiske man där jag fick en familj på köpet och dels för att det var lätt att få arabiska vänner. Ganska snabbt kände jag mig inkluderad.