Logo test 2

Fördjupade kurser inom interkulturell kompetens

Innehåll i grundkursen för Interkulturell Kompetens

Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, sätta gränser, göra affärer, leda en mångkulturell organisation med mera kan vara komplext och svårt. Därför behöver vi öka vår förståelse för varandras värderingsperspektiv.

Med interkulturell kompetens får du förmågan att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturell bakgrundkulturell. På våra föreläsningar och speciellt utbildningar går vi steget längre. Vi försöker ge dig förmågan att tillämpa interkulturell intelligens som betonar den aktiva tillämpningen i verkliga situationer.

Det innebär att vara lyhörd för kulturella nyanser, ha empati för andras perspektiv och ha förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för individer att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Vi börjar med att förstå vilka kulturella faktorer som påverkar våra egna värderingar och varför vi tänker och gör som vi gör. Därefter tittar vi på hur den andra individen i kulturmötet uppfattar dig och hur du uppfattar den andra. Det kräver att man byter infallsvinkel, vilket kan vara en svår och utmanande förändring där man behöver tänka om, tänka nytt och att se ur olika perspektiv. Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns trygga. En trygghet som inte utvecklar vår förmåga att mötas över kulturella gränser.

Utan förmågan till perspektivsyn är det lätt att vi fastnar i våra förutfattade meningar som riskerar att influera kulturmötet negativt. 

 
Att förstå sig själv är att förstå andra! 

I föreläsningen eller utbildningen får du tillgång till mitt "kulturverktyg" som bland annat förklarar mekanismerna både bakom våra egna värderingar och den andra partens.

Kulturverktyget är baserat på såväl som mina egna erfarenheter och på välkända vetenskapliga modeller 

Innehåll grundkurs
​​​- Att acceptera och utmana sina fördomar
- Vad interkulturell kompetens är och hur man uppnår det
- Kulturverktyget - hur det är uppbyggt och används 


Skräddarsy innehålletkräddarsy innehållet 
så det passar både er bransch och era behov. Ni kan också välja om ni vill ha en heldag, halvdag, inspirationsföreläsning eller en längre utbildning.
                                                                                                     

Kulturell medvetenhet vs
interkulturell kompetens & intelligens


Kulturell medvetenhet, interkulturell kompetens och interkulturell intelligens är liknande termer som kretsar kring att förstå och uppskatta olika kulturer, har de olika fokus och implikationer.

De finns dock distinkta skillnader mellan dem där kulturell medvetenhet avser att ha kunskap och förståelse för olika kulturers seder, traditioner, värderingar och övertygelser. Det handlar om att erkänna mångfalden inom samhällen och att vara medveten om hur kulturella skillnader påverkar kommunikation, beteende och förväntningar.

Kulturell medvetenheten fungerar som en grund för både interkulturell kompetens och interkulturell intelligens genom att tillhandahålla kunskap om olika kulturer.


Interkulturell kompetens och interkulturell intelligens är två termer som ofta används synonymt, men de har distinkta betydelser och implikationer

Interkulturell kompetens avser förmågan att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med människor från olika kulturell bakgrund. Det handlar om att skaffa sig kunskap om olika kulturer, förstå kulturella normer och värderingar och att utveckla färdigheter för att anpassa sitt beteende därefter. Interkulturell kompetens fokuserar på att skapa medvetenhet om kulturella skillnader och utveckla strategier för att överbrygga dessa klyftor

Interkulturell intelligens däremot går steget längre genom att betona den aktiva tillämpningen av denna kunskap i verkliga situationer. Det innebär att vara lyhörd för kulturella nyanser, ha empati för andras perspektiv och ha förmågan att bygga meningsfulla kontakter med individer från olika bakgrunder. Vilket gör det möjligt för individer att navigera i komplexa interkulturella interaktioner med lätthet och känslighet.

Kulturell medvetenhet i kombination med interkulturell kompetens och stark interkulturell intelligens kommer inte bara att förbättra din personliga tillväxt utan också bidra till att bygga inkluderande samhällen där mångfald hyllas snarare än ses som ett hinder.

 

Tänk om, tänk nytt!


Det bästa sättet att undvika kulturkrockar är att umgås och bli vänner.

När olikheter möts behöver vi, oavsett kulturell bakgrund, vara nyfikna på varandra och "våga utmana våra fördomar. När vi är vänner motiveras vi att byta perspektiv samt se bakom våra olikheter och våra förutfattade meningar, vilket inte alltid är lätt men möjligt och nödvändigt.


Att genomgå en förändring, att tänka om, tänka nytt är utmanande! Det är enklare att fortsätta i invanda mönster som känns tryggt. En trygghet som minskar vår förmåga att mötas över kulturella gränser, och som istället innebär att vi fastnar i våra förutfattade meningar vilka influera kulturmötet negativt. 

Tillåtande, nyanserade och respektfulla samtal med högt i tak är en annan förutsättning i kulturmötet då det medför att samspelet förenklas. Först då vi är vänner som samtalar öppet med varandra kan vi maximerar nyttan av våra olikheter, och förvandla kulturkrockar till lyckade kulturmöten som ger mervärde.

Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten