Logo test 2


I alla utbildningar använder vi mitt framtagna Kulturverktyg för att hjälpa, såväl den anställde som flyttar från Sverige till en utlandsanställning som för de anställda som flyttar till Sverige med eller utan sin familj.  För bästa effekt behövs utbildningar, coachning och workshops för både den anställde och dennes familj såväl före som under utlandsanställningen.

Det är viktigt att vara medveten om att det behövs mycket stöd även för familjen. Då jag under en period arbetade med expatriater från hela världen på ett stort svenskt företag i Tunisien, uppstod ofta problem inom familjen där medföljande kunde känna sig ensam. Vilket ofta resulterade i att bråk uppstod och den anställde valde att antingen flytta tillbaka hem med sin familj eller lät familjen flytta hem själva. I bägge fallen började den anställde prestera mindre bra och var ofta missnöjd med situationen. Det är således värdefullt för företaget att hela familjen trivs. 

Det är viktigt att företagsledningen förstår vad som krävs för att det mångkulturella teamet ska fungera. Att assistera en utlandsanställd och dennes familj är nödvändigt men även att utbilda och bygga interkulturell kompetens inom företaget bland alla anstälda hjälper er och er organisation att omvandla kulturella olikheter till en framgångsfaktor. Vilket resulterar i att såväl era nationella som internationella talanger att bli mer motiverade, nöjda och framgångsrika. 

I utbildningarna ingår utveckling av allas interkulturella kompetens, interkulturell kommunikation, information om det nya landet, utveckling av förmågan till perspektivbyte och förståelse för att allt påverkas av kultur.  Som exempelvis vad man motiveras av, hur man samarbetar, vilken typ av ledarskap man föredrar, hur man hanterar konflikter m.m.  

 En utlandsanställd eller expatriat är en person som bosatt sig i ett annat land under en kortare eller längre tid. Ofta handlar det om yrkesverksamma, kvalificerade arbetare och deras medföljande familjer. 

I samarbete med BBi Communication utbildar vi före, under och efter utlandsplaceringen. Hela familjen behöver delta i vissa moment av utbildningen.

 


BBi Communication är inriktade på att göra det möjligt för individer, team och organisationer att bli framgångsrika i en internationell miljö.

Som ett interkulturellt kommunikationsföretag erbjuder de:

  • Utbildning för utlandsanställda
  • Språkutbildning 
  • Interkulturella ledarskapsprogram 
  • Interkulturell utbildning
  • Översättningstjänster

Vi använder EXPAT360 som är en flexibel lösning som säkerställer bästa möjliga förberedelser, vistelse och återvändande för utlänningen och deras familj. Med Expat360 får HR och den utlandsstationerade verktygen och stödet under utlandets alla faser.
 


Visste du att:

När du jobbar målmedvetet med att öka din självinsikt om dina egna värderingar, så påverkar det din internationella framgång i de flesta sammanhang som förhandling, försäljning, ledarskap, till konflikthantering och val av kulturellt betingade motivationsfaktorer, med mera?