Logo test 2

Interkulturell Marknadsföring

Det är nästan omöjligt att leva i dagens samhälle utan att interagera med någon från en annan kultur. Dessa kulturmöten kan ge oss möjlighet att lära av andra, uppskatta våra olikheter och utveckla våra perspektiv.

Tyvärr resulterar många av dessa möten i missförstånd och kulturkrockar som istället skapar barriärer. Oförmåga och ovilja att respektera och uppskatta kulturella olikheter kan påverka våra personliga liv och våra företag negativt.

Att nå ut med sitt företags erbjudanden internationellt innebär att interagera med en kulturellt mångfaldig publik.

Grunden för all marknadsföring innebär att förstå kundernas behov för att bättre kunna tillfredsställa dem. När man expanderar sin verksamhet på den internationella marknaden blir det avgörande att förstå kulturella aspekter relaterade till kunden, dess konsumtion och inköpsprocess.

Bilder, symboler, färger och former har olika betydelse i olika kulturer, samtidigt skapar olika marknader sina egna regler och spelregler. Lägg därtill att varje region har särskilda beteendenormer, uppföranderegler, specifika attityder, olika kommunikationssätt, språk och vanor inser man vikten av att bygga en marknadsstrategi som tar hänsyn till kulturell mångfald.

Ett utmärkt exempel på en lyckad marknadsstrategi är en välkänd amerikansk läsk som idag har tagit fram över 100 smaker av en enda produkt, som de nu säljer runt om i världen. Å andra sidan kan ett inter kulturellt misstag leda till minskade försäljningssiffror och stora förluster. Det hände ett läkemedelföretag då de gick in på en asiatisk marknad med en vit vitamindroppe. Det visade sig nämligen att vitt symboliserar döden i vissa delar av Asien och för kunderna kunde dropparna självklart inte förknippas med ett hälsosamt liv.

Dessa exempel visar på vikten av att vara medveten om kulturell mångfald, skaffa kunskap, analysera och planera innan man expandera internationellt.  Med interkulturell marknadsföring, försäljning och kommunikation ökar chanserna för framgång och kommer att bli nyckeln till internationell framgång, särskilt för små och medelstora företag.

Läs mer om våra övriga konsulttjänster