Logo test 2
interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, konsult, konsulttjänster, konsultuppdrag, interkulturell marknadsföring, kulturdilemma

Kultur påverkar religion &
religion påverkar kultur!Hundratals studier har visat hur religiösa övertygelser formar en individs värderingar och kultur. Fortsättningsvis när vi talar om mångkultur är religionens inflytande på kultur inkluderat i begreppet.

Alla parter i mångkulturella verksamheter arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer där man snabbt måste kunna analysera och bearbeta information, känslor, attityder, motstridiga värderingar, dra slutsatser och göra inventioner samt planera åtgärder. 

Verksamheten blir  således mer oförutsägbar, komplex, motsägelsefull och svårare att kontrollera men rätt styrd når du enorma konkurrensfördelar. 

En mångkulturell arbetsplats kräver ett helt nytt tänkande och mer kunskap. Vissa arbetsgivare vet hur de kan dra nytta av kulturella olikheter medan andra har svårigheter att hantera situationen.

Att förvandla en mångkulturell miljö och arbetsplats till att ge mervärde är ett långsiktigt arbete.

Många internationella företag har sedan länge förstått att ekvationen ”olikheter ger mervärde” stämmer och bevisligen konstaterat att de nått längre med heterogena gruppsammansättningar än med homogena.

Varje gruppmedlem tillför något den andra inte har tänkt på. Gruppens medlemmar tvingas att ge akt på sig själva, sin personlighet och sin kulturella bakgrund för att kunna vara öppna och mottagliga för nya och helt annorlunda tankemönster, speciellt i tider där förändring är nödvändigt.

Förutom internationella företags insikt finns mängder av forskningsresultat som bevisar att en mångkulturell arbetsplats ger mervärde och hjälper företag, organisationer och myndigheter att nå större framgång. Dessa studier visar på ett positivt samband mellan mångfald, produktivitet, effektivitet och ökad innovationsgrad.

Fler exempel på fördelar med kulturell mångfald är att den kan öka kreativiteten, förbättra medarbetarnas samarbete, få ett bredare utbud av kunskaper och minska rasism 

På mångkulturella arbetsplatser är allas medverkan en förutsättning för att uppnå ett vinstgivande resultat. 

Förslag på innehåll:
Interkulturell Kompetens där alla medarbetare, ledare och chefer deltar.
Interkulturellt Ledarskap för de chefer som ska arbeta med att styra upp den mångkulturella arbetsplatsen.
Samhörighet och inkluderingsprocessen.
Företagets värderingar styr och företagets policy ger tydliga riktlinjer.
Mångkulturell anställnings- och personalpolitik.
Inkludering en förändringsprocess och hur förändringsmotstånd är kulturellt betingat.
Upplägget skräddarsys
Du kan välja att lägga upp det med föreläsningar, utbildningar, coachning, workshops, streaming av filmer och inkludera min bok "Så konstiga NI är" 

Du väljer självklart antal dagar och om du behöver en eller flera uppföljningar. Jag kan även agera som konsult och hjälpa er att ta fram strategier i arbetet med er mångkulturella arbetsplats

Läs mer om våra övriga konsulttjänster

Så här arbetar vi

För att kunna ta fram väl fungerande och effektiva strategier krävs att alla på lednings- och styrelsenivå medverkar. De strategier vi kommer att ta fram ska vara ledande och hjälpa er att styra er arbetsplats till att ge ett vinstgivande mervärde.

Mångkulturella miljöer som är inkluderande har en tydlig mångkulturell företags policy och HR strategi med målsättningen att skapa dynamiska samarbeten. Vilket innebär att deltagare med olika kulturell bakgrund, olika erfarenheter och synvinklar uppmuntras att utveckla ett bredare spektrum av perspektiv. Dynamiska mångkulturella team kommer att höja diskussionerna till en högre kreativ intellektuell nivå som förbättrar produktiviteten, kunskaps-
utbudet, minskar rasismen samt skapar attraktiva arbetsplatser, nöjda kunder och mer vinstgivande affärer


Vi hjälper er med:

  • Utveckling av en genomgripande kulturanpassad företagspolicy samt en HR strategi som tar    hänsyn till mångkulturell och religiös problematik samt är i linje med föreskrivna lagar och   regler.
  • Förebyggande långsiktigt arbete som inkluderar skapande av en inkluderande stämning där   nyfikenhet, medvetenhet, kunskap, lika för alla och lyhördhet är viktiga faktorer
  • Interkulturell konfliktlösning som innebär att man både inser varför kulturkrocken uppstod   och förstår att konflikter löses på olika sätt i olika kulturer
  • Att utveckla den egna och alla medarbetares interkulturella kompetens
  • Strategier för att uppnå mångkulturella dynamiska team.
  • Kulturella skillnader vid sammanslagning eller uppköp av andra företag
  • Med mera ....
​​​​​​

Exempel på hur mångkulturen på ditt företag kan ge mervärde

"En personalchef på ett mellansvenskt verkstadsföretag fick en idé.

För att förbättra sammanhållningen skulle de anställda med helsvensk bakgrund bjuda hem kollegor med annan etnisk bakgrund på julafton.

Efter en stunds funderande kom man fram till att det är ju just det som är poängen. Att alla inte behöver ha samma kultur och att det kan vara bra att hela personalstyrkan inte tar ledigt för att fira jul. Då slipper man låta produktionen ligga nere."