Logo test 2
interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, konsult, konsulttjänster, konsultuppdrag, interkulturell marknadsföring, kulturdilemma

Ett mångkulturellt ledarskap sätter dig och ditt svenska ledarskap på prov. En mångkulturell  ledare måste vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Speciellt med utgångspunkten att kulturella skillnader finns i allt, exempelvis hur vi löser konflikter, vad vi motiveras av, hur vi behöver ledas i en förändring, vårt sätt att kommunicera och även i hur vi uppfattar ett ledarskap och vilken typ av ledare vi föredrar.

I den svenska kulturen föredrar anställda en ledare som ger dem möjlighet att ta egna initiativ, ha olika åsikter och eget ansvar. Man föredrar jämlika arbetsplatser, delaktighet i beslutstagande och en ledare istället för en chef. Varje medarbetare får i princip en arbetsbeskrivning, vet vad som förväntas och tar själv stort ansvar. 

I mötet med hierarkiska kulturer som den arabiska, afrikanska och kinesiska behöver ledaren anpassa sig till att man i dessa kulturer anser att chefen har ensamrätt, är oberoende och unik i sitt bestämmande. Ansvars positioner ger inflytande, status, prestige och makt är en självklarhet i denna typ av "chefsskap". Det är ett statusförstärkande, självcentrerat och procedurinriktat ledarskap. Det finns tydliga regler, procedurer och hög förutsägbarhet. Något som kan kännas obekvämt för den svenska medarbetare och ledare men tryggt för anställda från den arabisk/muslimska kulturen. 

Som konsulter utgår vi från att ledaren tillsammans med styrelsen är de viktigaste länkarba i att bygga upp en fungerande mångkulturell miljö. Ledarens roll blir förutom att bygga upp en inkluderande mångkulturell strategi att motivera medarbetarna till att utmana sina fördomar och utnyttja deras kulturella olikheter för att uppnå konkurrensfördelar. 

Vi hjälper dig hela vägen från början till slut!KULTURVERKTYGET


Att kulturanpassa sitt ledarskap är nödvändigt för att minimera friktioner och framgångsrikt bygga mångkulturella team som ökar dynamiken i verksamheten. Med en väl fungerande mångkulturell strategi kan du öka effektiviteten, innovationen och prestandan med 35 %.

Med mina forskningsbaserade verktyg "Kulturverktyget" och "Ett Kulturanpassat Ledarskap" blir det lättare att arbeta fram en väl fungerande och dynamisk mångkulturell arbetsmiljö.
"Kulturverktygets" princip:

  • NOTERA vad som är problemet. Ställ frågor som: Vad är problemet? Varför är det ett problem? För vem är det ett problem? I vilka sammanhang är det ett problem? 
  • TOLKA dina värderingar, fördomar, åsikter och ledarskap. Använd gärna MOTIF dvs kulturella dimensioner av Geert Hofstede: M-hur vi ser på makt i olika kulturer, O-osäkerhetsundvikande, T-hur vi ser på tid, I- individualistiska vs kollektiva kulturer och F-femina vs maskulina kulturer. 
  • FÖRSTÅ din medarbetares värderingar genom att byta perspektiv och använda MOTIF. Jämför hur ni hamnar på MOTIF skalan. Förstå hur ni uppfattar varandra.
  • BEMÖT med väl genomtänkta företagsvärderingar, policy och HR strategi som utgångspunkt. Bygg en inkluderande miljö med mångkulturell dynamik och anpassa ditt ledarskap genom att hitta dina kollegor där de befinner sig och börja just där för att föra dem till en punkt där ni finner harmoni i olikheterna.

Kulturanpassat ledarskap
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera."
Søren Kirkegard

Läs gärna mer om våra övriga konsulttjänster