Logo test 2
  • Ulla Grundel • 4 november 2016 11:45:01
    Jag vill tacka för den professionella föreläsningen som jag fick ta del av i Taserudsgymnasiets aula i Arvika den 1 nov. 2016. Häsln Ulla Grundel, lärare
  • Eva Bengtsson Ranneberg • 17 juli 2015 09:59:44
    Tack för din förmåga att förmedla detta svåra ämne professionellt!