Logo test 2

Vi samarbetar

Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten, inkludering, inkluderande arbetsplatser


InWays är en konsultbyrå som arbetar med bl.a verksamhetsutveckling, chefsstöd och mentorskap.

De sätter människan i centrum i alla sina processer och analyser. Vilket är extra viktigt att ha med sig i kulturella utmaningar, vare sig det handlar om att utveckla en mångkulturell dynamik mellan medarbetare, kulturanpassa sitt ledarskap, skapa en fungerande mångkulturell arbetsplats eller att lyckas med en fusion eller ett förvärv (M&A) då olika företagskulturer möts. 

I samarbete med InWays analyserar vi verksamhetens behov, väljer rätt verktyg och processer samt hjälper till med genomförandet. Vi säkerställer att arbetet blir implementerat och förankrat i företaget - allt för att säkerställa ett lyckat och mätbart resultat som kan följas upp.


 

Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten, inkludering, inkluderande arbetsplatser


BBi Communication är inriktade på att göra det möjligt för individer, team och organisationer att bli framgångsrika i en internationell miljö.

Som ett interkulturellt kommunikationsföretag erbjuder de:

 • Utlandsanställda
 • språkutbildning 
 • interkulturella ledarskapsprogram 
 • interkulturell utbildning
 • översättningstjänster

Framförallt samarbetar vi med EXPAT360 som är en flexibel lösning som säkerställer bästa möjliga förberedelser, vistelse och återvändande för utlänningen och deras familj. Med Expat360 får HR och den utlandsstationerade verktygen och stödet under utlandets alla faser.
 
Kulturverktyget, interkulturell kompetens, interkulturell kommunikation, mångkulturella arbetsplatser, mångkulturell gruppdynamik, föreläsare, föreläsningar, inspirationsföreläsningar, kurser, utbildning. mångrelisiösa arbetsplatser, mångkulturella kundmöten, inkludering, inkluderande arbetsplatser

Augustin är född och uppvuxen i Cameroon. För 15 år sedan valde han att läsa in sin master inom internationella relationer i Danmark. 

Idag bor och arbetar i Danmarka där han bland annat startat Afrovision som fokuserar på internationell affärsutveckling, interkulturella förhandlingar och relationer mellan Afrika and Europa. Under tiden har han även gått vidare med PhD studier som fokuserar på demokrati, decentralisering och mänskliga rättigheter i splittrade samhällen med fokus på Cameroun.

Som person är han humanist, och en Pan-Africanist, som anser alla är skapade jämlika. Han är intresserad av tvärkulturell och tvärreligiös dialog där utmaningen är att respektera och utveckla varandras värderingar till dynamiska kulturmöten.

Hend Ben Slimene är grundare och chef för A.B.A som är en kommunikationsbyrå specialiserad på
anpassa din affärs- och marknadsföringsstrategi till arabiska, afrikanska och fransktalande marknader.

Hon erbjuder:

 • Assistans och anpassning av  marknadsförings-strategier till den lokala marknaden.
 • Språk- och lokaliseringstjänster för  marknadsföringsmaterial på arabiska, franska, engelska och danska.
 • Interkulturella ledarskaps seminarier och program.
 • Förstärkning av varumärken utomlands genom specifika och riktade åtgärder.


Hend har en dubbel MBA i International Business från ISG och Copenhagen Business School. Hon har flera års erfarenhet i skandinaviska klubbar. Hon har även flera erfarenheter som konsult för internationella institutioner,
såsom: Världsbanken, EU, dansk industri, SIDA mm.

Qingyin är född och uppvuxen i Kina. Hon flyttade till Sverige 2017 för kärleken och är numera ensamstående mamma till två flickor.
 
Qingyin läste datateknik på universitet i Kina och har jobbat inom IT branschen sedan 2011.

Bland annat har hon arbetat som  IT ingenjör i Kina, bott och arbetat i UK (London) som expatriate. För tillfället arbetar hon som
IT Business Analyst på IKEA.
 
Hon började sin kulturresa från Kina som äkta kines och fortsatte till England och sedan till Sverige där hon nu har bott och jobbat i över 5 år. för varje år som går känner hon sig mer och mer svensk och mindre kinesisk. Hon har blivit både och och varken eller! 

Hon anser att det viktiga i ett kulturmöte är att att se och analysera sig själv och den egna kulturen innan man kan förstå andra.

Efter många år av kulturkrockar i Sverige  har hon lärt sig en hel del om likheter och olikheter mellan kinesisk och svensk kultur.

Eva är journalist i botten och har lång erfarenhet och utbildning som coach, mindfulness instruktör och mentor.

Eva älskar att träna andra att hitta sin potential och hennes styrka är kreativa processer och att vända på saker och ting för att hitta nya perspektiv. 

Eva har arbetat många år som ledare inom mediesektorn och har sysslat med allt från rekrytering, varumärkesutveckling, digital transformation och andra förändringsprocesser. 

Eva drivs av nyfikenhet och tror att respekt och öppenhet är viktiga ingredienser i möten och verkligheter mellan människor.

Eva erbjuder kompetens som:

 • coach
 • mentor
 • facilitator
 • workshopsledare

Åșa Lindell är föreläsare, moderator, certifierad facilitator och ledarutvecklare. Hon har en bakgrund som chef i stora företag och har under många år verkat som förändringsledare i olika typer av verksamheter. Idag leder hon bland annat utbildningar och workshops på temat ”leda i oförutsägbarhet och komplexitet” samt i den svåra konsten att ”leda på distans”.

I det komplexa där olikheter och nya perspektiv  får framgångsfaktorer - behöver vi bygga förståelse kring detta för att sedan aktivt använda sig av fördelarna med olikheterna.

Hon brinner för att förändra kulturer och tror på delaktighet och förankring i alla typer av förändringsprocesser. 

I … workshops bidrar hon med sin kunskap kring förändring och ledarskap samt sin breda erfarenhet av att verka som facilator.

Åsa bidrar med:

 • Hur kultur påverkar ledarskap och förändringsprocesser 
 • Stor erfarenhet som moderator.